Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Програма за развитие на туризма на територията на община Варна за периода 2021 – 2030 г. одобриха общинските съветници от комисията “Туризъм, търговия и рекламна дейност”. Документът е стратегически и систематизира визията, целите и приоритетите пред отрасъла дългосрочно, стана ясно на днешното заседание на комисията.

Перспективите пред туризма до 2030 г. са синтезирани в три сценария – оптимистичен, песимистичен и реалистичен. Според количествените стратегически цели, заложени в реалистичния сценарий, възстановяването на туризма в общината по основни показатели на равнището на 2019 г. е изпълнимо до края на 2023 г. Другите цели в периода 2024-2030 г. са да се постигне среден годишен ръст от 3% на броя на туристите, да се увеличат нощувките с 4% средно годишно, а приходите от реализираните нощувки да нараснат с 5% средно годишно.

Сред задачите на програмата е повишаване равнището на средния престой на туристите, така че през 2030 г. престоят да достигне 4.72 нощувки на един турист. В документа е заложено също увеличаване на заетостта на легловата база извън пиковия сезон – юли и август. Целта е в края на периода да се достигне заетост от 29,7% на годишна база.

Общо седем приоритета са включени в програмата – създаване на здравословна, сигурна и безопасна среда за туризъм; укрепване и опазване на туристическите ресурси и обекти; подобряване на общата и туристическата инфраструктура; развитие на туристическите зони на територията на общината. Сред приоритетните задачи е развитието на туризма в четири сезона, пост-COVID ребрандиране на дестинация Варна и създаване на нормативни и административни улеснения и стимули за туристическия бизнес, функциониращ на територията на общината.

По своята същност Програмата е отворен  документ и може да търпи промени по всяко време, беше изтъкнато още на днешното заседание.

Сподели публикацията