Учебна екскурзия проведоха в специалност „Туризъм“ при Великотърновския университет
Учебна екскурзия проведоха в специалност „Туризъм“ при Великотърновския университет
Slide
Slide
Slide
Slide

Дисциплините с практическа насоченост намират все повече място в учебните планове на специалността

Велико Търново. В последните няколко години туристическият пазар е по-динамичен от всякога. Променя се поведението на туриста, навлизат новите генерации със съвършено нови изисквания за пътуване и преживяване, хотелите и ресторантите променят концепциите си. И нещо повече – инвестиции, въпреки пагубната за туризма Ковидстагнация, все пак не липсват. Все още решение търси обаче проблемът с липсата на кадри в туристическия бранш. Голяма част от работодателите вече осъзнават, че е нужна директна работа с ученици и студенти в туристическите специалности, които възможно най-ранода бъдат внедрени в бизнеса.

Следвайки тези  видими тенденции, специалност „Туризъм“ към Великотърновския университет търси форми и начини да адаптира програмите си към изискванията на сектора. Все повече обучението се фокусира върху практическите знания на студентите.

В рамките на дисциплината „Учебна екскурзия“, която е включена в програмите на четвъртокурсници, студенти от специалността във ВУЗ-а посетиха гр. Казанлък. „Целта на тези екскурзии е не просто развлечение. Те са свързанис обогатяване практическата визия на студентите за бизнеса и са в принос за адекватното им кариерно ориентиране“, споделя гл. ас. д-р Надежда Костадинова, водещ дисциплината и основен организатор на пътуването.

В програмата на екскурзията до Казанлък, състояла сепрез изминалата седмица, студенти и преподаватели се срещнаха с мениджмънта на най-новото медикъл СПА бижу на Розовата долина – хотелският комплекс Kings Valley. В една от конферентните зали, Виктор Гетов – генерален мениджър на комплекса, запозна обучаемите с най-актуалните тенденции в съвременното хотелиерство, изнесе данни в доказателство за високата ефективност, която хотелът постига до този момент, сподели основни партньори, благодарение на които те са факт. „Вие, нашите служители и стажанти сте софтуера на хотела и без вас неговата работа е немислима“, сподели Гетов. Своя „мотивационна визитка“ пред студентите направиха и трима от управителите на звена в комплекса – ръководител рецепция, СПА мениджър и главен готвач, които аргументираха избора си да работят и да се развиват именно в туризма, а понастоящем и в посетения хотел. Разяснени бяха множеството възможности за стажове и практики, които компанията, управляваща обекта предлага. Студентите имаха възможност да разгледат хотелските стаи и апартаменти, няколкото ресторанта и заведения за развлечение в комплекса, огромния СПА център, конгресно-конферентната база.

Проведена бе и среща-дискусия с директора на исторически музей „Искра“ в Казанлък. Момчил Мариновсподели със студентите как музейните обекти, под негово управление, се развиват във времето и защо е важно в дестинацията всички представители на туристическия бизнес да познават и промотират културно-историческите богатства на района. Акцентира се, също така, върху ролята на младите кадри за развитието на музейните обекти, върху мотивацията им да изграждат научнипознания, но и да прилагат креативност в управлението и предлагането на туристическия продукт на музейните обекти.

В професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм на Казанлък студентите от специалност „Туризъм“ имаха възможността да застанат в ролята на мотивационни лектори. От позицията на завършващи специалността, те представиха своята визия за туризма и съвременните възможности, които секторът предлага.  В презентацията си отделиха специално внимание на най-атрактивните за тях фактори които тепърва ще бъдат основен мотив, за да продължат да се развиват и реализират себе си и своите идеи в бизнеса. Това са множеството възможности за растеж, пътувания във всички точки на света, изява чрез креативност и иновации, непрестанно обогатяване на уменията и др. Четвъртокурсници не пропуснаха да представят и активностите по време на обучението си във ВТУ, които са в принос за практическата им подготовка. Сред тях са организация на Elena art fest – първият арт фестивал на град Елена по идея и концепция на студентски екип от специалност „Туризъм“, мастър клас по „Дигитализация в хотелиерството“, студентски проект „Опознай България с нас“, участия в туристически изложения и множество мотивационни срещи с представители на туристическия бизнес.

Специалност „Туризъм“ при ВТУ не спира да се развива, да обогатява и адаптира обучението си спрямо изискванията на новия туристически бизнес. „Работим за това как да бъдем най-полезни на нашите студенти и слушаме внимателно какво искат да научат при нас и във висшето образование като цяло. Практическите дисциплини, наред със събитията от календара на катедра „Туризъм“, които допълват обучението , ще продължат да бъдат основна част от нашия образователен процес“, коментира Надежда Костадинова.

В специалността предстои да се заостри вниманието и върху друга важна част от туристическата реалност, а именно необходимостта от дигитални умения и компетенции за постигане целите на туристическите компании.

Сподели публикацията