Slide
Slide

София. През третото тримесечие на 2022 г. 1 748.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания, съобщават днес от Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 78.5%, са пътували само в страната, 16.3% – само в чужбина, а 5.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 31.7%.

През третото тримесечие на 2022 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 747.0 хил., или 42.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като той е съответно 80.9% при лицата на възраст 65 и повече години и 80.8% при тези на възраст 45 – 64 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 – 44 години е 17.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи (фиг. 2).

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (69.5%), така и в чужбина (81.4%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

През третото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 114.5 хил., или 86.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.6%, а на тези в чужбина – 63.4%. 

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната (40.9%) и в чужбина (33.2%) са тези за храна.

През третото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 407.23 лв. в страната и 822.68 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 205.38 лв. в страната и 1 194.67 лв. в чужбина.

  

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA