Хотел Хилтън София/Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките през април в местата за настаняване с над 10 легла в България е 1 012 400, или с 2.0% по-малко в сравнение с година по-рано, съобщиха днес от Националния статистически институт. Българските граждани са реализирали 727 500 нощувки, а чуждите – 284 900.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 71.8% от общия брой нощувки на чужди и 44.3% – на български граждани. В 3-звездните са осъществени 19.1% от нощувките на чужди и 28.0% – на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9.1 и 27.7%.

Броят на пренощувалите лица[1] се увеличава с 2.3% в сравнение със същия месец на 2023 г. и достига 481.9 хил., като е отчетено увеличение при българските граждани с 5.8% и намаление при чуждите граждани с 6.5%. Нощувалите български граждани са 356.8 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки. Чуждите граждани са 125.1 хил. със средно по 2.3 нощувки, като 73.2% от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 24.7%, като се увеличава с 0.2 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 30.0%, следват тези с 3 звезди – 25.6%, и с 1 и 2 звезди – 17.0%.

Приходите от нощувки се увеличават с 11.6% спрямо същия месец на предходната година и достигат 85.6 млн. лв., като 55.9 млн. лв. са от български граждани, а 29.7 млн. лв. – от чужди граждани.

[1] Съгласно указания на Евростат бежанците от Украйна не са включени в изследването.

През април 2024 г. в страната са функционирали 2 267 обекта с 10 или повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване (виж табл. 1 от приложението), с 68.5 хил. стаи и 143.6 хил. легла в тях. В сравнение със същия месец на предходната година местата за настаняване се увеличават с 1.3%, а броят на леглата в тях намалява с 0.5%.

 

Сподели публикацията