Slide
Slide

Четвъртото издание на конкурса за студентски проекти за изграждане на къмпинг стартира с избор на терен.

София. В тазгодишното издание на организирания от Camping.bg и Лесотехнически университет конкурс отново ще се даде възможност на бъдещите ландшафтни архитекти да работят върху реално планиран за къмпинг терен. За целта се  открива процедурата по събиране на предложения от всички заинтересовани.

Ако сте собственик или наемател на недвижим имот на територията на България с площ между 10 и 30 дка, който считате, че е подходящ за изграждане на къмпинг и искате да видите варианти за развитието му като такъв, свържете се с организаторите до 10.02.2023 г.

Какво следва да се изпрати:

  • Скица на имота, в която е нужно да се види идентификатора му (със заличени лични данни на собственика);
  • Геодезическо заснемане на имота (в .dwg формат);
  • Актуални снимки на терена и района около него;
  • Конкретни изисквания от възложителя, с които студентите да се съобразят (напр. да преобладават местата за каравани или тези за палатки, самите места да се оформят с точно определни растителни видове, или да има басейн/игрище за конкретен спорт, детска площадка, ресторант и т.н.).

Екип от представители на Camping.bg и Лесотехнически университет ще избере от всички предложения един терен, по който студенти от университета ще работят. Готовите студенски проектите ще бъдат предварително селектирани от преподаватели и представени публично в портала www.camping.bg, като всеки любител на къмпинг туризма ще има възможност да ги разгледа, коментира и оцени. Авторите на проектите получили най-високи оценки ще бъдат отличени с грамоти от Camping.bg и Лесотехнически университет.

Победителите в конкурса от 2022 г. за къмпинг „Волност“ може да видите ТУК

Победителите в конкурса от 2021 г. за термален къмпинг „Овощникът“ може да видите ТУК

Сподели публикацията