Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg
Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2022 г. са 604.7 хил., или с 9.7% над регистрираните през декември 2021 година, съобщиха днес от Националния статистически институт. 

През декември 2022 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 170.6 хил., Гърция – 108.хил., Сърбия – 64.7 хил., Румъния – 53.3 хил., Германия – 39.5 хил., Република Северна Македония – 31.9 хил., Австрия – 21.3 хил., Италия – 18.9 хил., Обединеното кралство – 13.9 хил., Испания 12.1 хиляди. 

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 45.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия 32.5%, и със служебна цел – 22.2%.

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761.9 хил., или с 60.3% повече в сравнение с декември 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37.8% (287.6 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през декември 2022 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 51.1% и достига 389.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния 39.8% и Гърция – 30.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 305.9 хил., или 40.1% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция 153.хил., или 50.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през декември 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния 155.0 хил., Турция 153.хил., Гърция – 119.7 хил., Украйна – 57.3 хил., Сърбия – 38.5 хил., Република Северна Македония – 33.4 хил., Германия – 29.6 хил., Италия – 18.7 хил., Израел14.4 хил., Обединеното кралство14.3хиляди.

През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията други цели 57.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 28.1%, и със служебна цел – 14.

Сподели публикацията