Slide
Slide

София. През четвъртото тримесечие на 2022 г. 1 025 700 български граждани[1] са реализирали туристически пътувания[2]. Това съобщиха днес от националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 80.8%, са пътували само в страната, 16.0% – само в чужбина, а 3.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 28.1%.

Фиг. 1. Пътували лица на възраст 15 и повече навършени години по тримесечия

През четвъртото тримесечие на 2022 г. най-много са пътували българските граждани на възраст 25 – 44 години – 472.7 хил., или 46.1% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (86.5%) е при лицата на възраст 15 – 24 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 45 – 64 години е 21.6% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи (фиг. 2).

 Фиг. 2. Пътували лица на 15 и повече навършени години по възрастови групи през четвъртото тримесечие на 2022 година

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (46.5%), така и в чужбина (55.5%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

Фиг. 3. Структура на туристическите пътувания по цели в страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 189.7 хил., или 87.4% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.6%, а на тези в чужбина – 62.2%. 

Фиг. 4. Туристически пътувания с лична цел според организацията на  пътуването през четвъртото тримесечие на 2022 година

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна – 35.0%, докато в чужбина са разходите за транспорт – 32.0%.

Фиг. 5. Структура на разходите при туристическите пътувания в страната и чужбина през четвъртото тримесечие на 2022 година

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 232.60 лв. в страната и 663.40 лв. в чужбина.

Фиг. 6. Среден разход за лични пътувания на лице по тримесечия

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 235.71 лв. в страната и 1 195.54 лв. в чужбина.

[1] В изследването са обхванати лицата на възраст 15 и повече навършени години.

[2] Включват се пътувания с лични и професионални цели.

Сподели публикацията