Slide
Slide
Slide
Slide
София. Днес се състоя официалното откриване на международната научна конференция „Устойчиво развитие – кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“, организирана от Международно Висше Бизнес Училище (МВБУ), член на Български съюз по балнеология и СПА туризъм (BUBSPA).
Откриването на конференцията бе приветствано от председателя на BUBSPA д-р Сийка Кацарова и д-р Митко Василев – главен изпълнителен директор на Германо-Българската индустриално-търговска камара, където МВБУ също членува.
Д-р Кацарова поздрави участниците в събитието, като подчерта, че „концепцията за кръгова икономика ни предоставя ясен път към постигане на устойчив растеж, запазвайки природната среда и нейните ценни ресурси, на които се основава здравният туризъм. Чрез приемането на принципите на кръговата икономика можем да гарантираме устойчивостта на тази специализирана форма на туризъм, където използването на природните ресурси се балансира с тяхното опазване и отговорно развитие, без да превишаваме екологичния капацитет на Земята“ и допълни: „Възстановяването на историческите минерални бани, реновирането на тръбопроводите, усъвършенстването на парковите зони и създаването на без автомобилни зони са само някои от целевите подобрения, които могат да повишат престижа на България като конкурентна европейска дестинация за целогодишен здравен туризъм, предлагаща отлично качество на конкурентна цена“.
Сподели публикацията