Сърбия очаква 100 000 чуждестранни туристи за празниците
Сърбия очаква 100 000 чуждестранни туристи за празниците
Slide
Slide
Slide
Slide

Започна приемът на концепции по Териториалната стратегия на програмата за трансгранично сътрудничество със западната ни съседка 

София. Приемат се концепции за развитие на туризма по Териториалната стратегия на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия 2021 – 2027. Инвестициите трябва да са насочени към подобряване на регионалната конкурентоспособност в областта на туризма. Отворената покана е на стойност 8,5 млн. евро, а крайният срок за подаване на документи е до 15 август тази година.

Сред допустимите за финансиране дейности са разработването на нови интегрирани регионални туристически продукти и възстановяване на природни и културни туристически обекти. Ще бъдат подкрепяни също подобряването на велосипедната и пътната инфраструктура между обектите, прилагането на ефективен туристически маркетинг и обучение на персонала, ангажиран с управление на туристическите атракции.

Участници в проектите могат да бъдат местни/регионални органи и власти, обществени или неправителствени организации, академични, изследователски, обучителни, образователни, социални и културни институции, агенции за регионално и секторно развитие и организации в подкрепа на бизнеса. Необходимо е всички те да са регистрирани и да са работили в района на програмата поне 3 години.

Информационна кампания ще се проведе и в двете държави. Датите и местата на събитията ще бъдат публикувани на сайта на програмата, където са публикувани и документите за кандидатстване.

Сподели публикацията