МТ: Списъкът с преизчислените дължими суми към хотелиерите по програмата за хуманитарно подпомагане на украинците е готов
МТ: Списъкът с преизчислените дължими суми към хотелиерите по програмата за хуманитарно подпомагане на украинците е готов
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през април 2023 г. е 1 032.8 хил., или с 16.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като найголямо увеличение на нощувките (с 22.3%) се наблюдава в местата занастаняване с 1 и 2 звезди. Това съобщават днес от Националния статистически институт. 

През април 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.2% от общия брой нощувки на чужди и 41.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.7% от нощувките на чужди и 28.7% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 10.1 и 29.8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2023 г. се увеличава с 19.8% в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 471.1 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 29.4%, така и при българските – с 16.4%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през април 2023 г., са 337.4 хил. и са реализирали средно по 2.нощувки. Чуждите граждани са 133.7 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки, като 72.8% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2023 г. е 24.5%, като се увеличава с 1.5 процентни пункта в сравнение с април 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 29.3%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 26.5%, и с 1 и 2 звезди – 17.0%.

Приходите от нощувки през април 2023 г. достигат 76.7 млн. лв., или с 37.3% повече в сравнение с април 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 39.9%, така и от български граждани – с 35.7%.

През април 2023 г. в страната са функционирали 2 239 обекта с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 68.5 хил. стаи и 144.3 хил. легла в тях.

В сравнение с април 2022 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 12.5%, а броят на леглата в тяхс 6.6%.

Сподели публикацията