Slide
Slide
Slide
Slide

София. Депутатите гласуваха състава на 25-те постоянни комисии в Народното събрание без тяхното ръководство. Парламентът прие допълнение към Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което предвижда, когато няма избрано ръководство на парламентарната комисия, заседанието ѝ да се води от определен от председателя на Народното събрание неин член. В парламентарната комисия по туризъм към НС членуват 18 народни представители. Сред тях се отличават имената на бившия министър на туризма Христо Проданов, Цончо Ганев – бивш председател на комисията по туризъм в предходния парламент, както и изявени политици като Любен Дилов, Валентин Милушев, Красен Кралев и др.

Комисия по туризъм

Парламентът изслуша служебния вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов относно информация за изпълнението на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика и Атанас Пеканов и служебния министър на енергетиката Росен Христов относно отчет и информация за предприетите и планирани действия във връзка с изпълнение на Решение на Народното събрание за задължаване на Министерския съвет да промени Плана за възстановяване и устойчивост в част енергетика.

В рамките на блицконтрола на депутатски въпроси отговориха служебният вицепремиер по социалните политики и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов, служебният вицепремиер по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев и служебният вицепремиер по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Сподели публикацията