Slide
Slide

В периода 10 май – 20 юни 2023 г. се провежда мащабно проучване сред туристическите компании в България относно необходимите умения на техните служители.
Целта е да се идентифицира недостига от умения в три основни групи: дигитални, зелени и социални умения.
Ако работите в някой от основните подсектори на туризма – настаняване, храни и напитки/F&B, туристически агенции, атракции и забележителности, и управление на дестинации, се включете в проучването на следния линк:

Линк към проучването: https://buas.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cYAe4B7hhGUkZoy

Изследването е част от PANTOUR  (https://nexttourismgeneration.eu/pantour/) – консорциум от 13 партньора от 11 държави от Европейския съюз, които работят за подобряването на връзката между бизнеса и образованието в туризма. PANTOUR е продължение на NTG (Next Tourism Generation), като го надгражда и цели да: проучи в дълбочина потребностите на сектора от различните умения, развитие на Лабораторията за умения в туризма (https://tourismskillslab.eu), Ресурсна книга за обучители и преподаватели, Стратегически план за развитие на уменията за периода 2026-2036, и др. PANTOUR ще допринесе различни ползи за хората, които работят или търсят работа в туризма, както и за работодатели и предприемачи.

По време на първата част от проекта NTG (Next Tourism Generation) бяха създадени редица инструменти за идентифициране на необходимите умения за дадена позиция в туризма, за съставяне на профила на кандидат за работа, както и допълнителни безплатни обучителни материали, които намериха своето място в Лаборатория на уменията по туризъм. С помощта на резултатите от настоящето проучване, тези материали ще бъдат разширени и обогатени, както и преведени на различни езици, включително на български език, за да бъдат максимално полезни за работодателите в туризма.

Подобно проучване беше направено и през 2019 година, резултатите от което можете да разгледате тук: https://nexttourismgeneration.eu/research-insights-bulgaria

Сподели публикацията