От днес стопаните на плажове в България трябва да осигурят максимално обезопасяване
От днес стопаните на плажове в България трябва да осигурят максимално обезопасяване
Slide
Slide
Slide
Slide

Бургас. Плажовете в България от днес до 31 август подлежат на максимално обезопасяване. Вишките в националните курорти са на разстояние 100 метра, а на бреговата ивица, която е извън курортите – на разстояние 150 м., съобщи пред Bgtourism.bg Симеон Цветков – председател на Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове. Той посочи, че на постовете трябва да има необходимото оборудване и по двама спасители, а на всеки плаж и по един старши спасител. Работното време на спасителите е от 8 до 18 часа.

По Закон стопаните на плажове са длъжни да осигурят максимално разкриване на спасителните постове през следващите два меснеца, а от 1 септември поетапно се променя броя на спасителите и медицинските лица в зависимост от посещаемостта на плажуващите и според подадените графици в Министерството на туризма.

Спасителни станции с необходимото обзавеждане се организират при водни площи, около които има разкрити 5 и повече спасителни поста.

За осъществяването на дейностите по водно спасяване и по обезопасяване на прилежащата акватория на черноморските плажове се разкриват:

– за черноморски плажове с дължина на бреговата линия до 200 м – един медицински пункт или се осигурява подвижен реанимационен екип;

– за черноморски плажове с дължина на бреговата линия от 201 м до 1000 м – един медицински пункт и подвижен реанимационен екип;

– за черноморски плажове с дължина на бреговата линия от 1001 м до 2000 м – един реанимационен пункт, един медицински пункт и подвижен реанимационен екип;

– за черноморски плажове с дължина на бреговата линия от 2001 м и повече – един реанимационен пункт, два медицински пункта и подвижен реанимационен екип.

Воден спасител може да бъде всяко лице, навършило 17 години и придобило правоспособност след обучение и успешно положен изпит. ТУК може да се запознаете с Наредбата за водноспасителна дейност и безопасяването на водните площи.

Сподели публикацията