Slide
Slide

София. Обединение „Бъдеще за туризма” вече е част от Съвета на браншовите организации към Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Това съобщи председателят на УС на ОБТ Павлина Иванова (на снимката).

В Съвета на браншовите организации, който има статут на помощен орган на БТПП, членуват 88 работодателски сдружения.

Основните му функции са: обсъждане на въпроси от общ интерес за браншовите организации;информираност на браншовите организации по всички въпроси, представляващи интерес за тях; осигурява участието на представители на преки членове на Съвета в държавно-обществени работни комисии, групи,  съвети и др.; постига баланс на интереси между браншовите организации в случаите на различия или противоречия в позициите по проблемни въпроси в развитието на българската икономика;изработва на съгласувана позиция на преките членове на Съвета по актуални икономически и правни въпроси, засягащи бизнеса в България, вкл. и по въпроси, свързани с евроинтеграцията и предоставянето й (чрез ръководството на БТПП) на държавните органи и медиите; обсъжда мерки и стимули за насърчаване на българското предприемачество.

Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма” е пълноправен член на БТПП от 2021 г.

„ОБТ бе обявена за една от най-активните организации, които членуват в БТПП. Освен че е признание, приемането ни в Съвета ни нарежда в челните редици сред браншовиците наред с Българска газова асоциация, Българска предприемаческа камара в строителството, Асоциация на интериорните дизайнери в България, Асоциация на месопреработвателите в България, Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите, Национално сдружение „Недвижими имоти” и др. Към днешна дата членовете на БТПП са 7752. Освен признание за нашата дейност, това е и безценна възможност да прокарваме идеи, да отстояваме позиции и да успяваме да даваме становища по различни проблеми. Но най-големият успех е, че фигурата на туроператора и туристическия агент започна да придобива образ”, подчерта Павлина Иванова.

Сподели публикацията