Slide
Slide

София. Нови възможности за разработване на общи интегрирани туристически продукти и услуги бяха основен акцент на двустранната среща, която се проведе в Министерството на туризма с представители на местната власт от община Димитровград, Сърбия. „Двете страни имат отлични взаимоотношения, които могат да бъдат пренесени в партньорство по трансгранични проекти в сферата на екологичния, кулинарния, спортния и културен туризъм, както и в дигитализацията на сектора“, заяви по време на разговора Никола Маневски, експерт в дирекция „Програмиране и управление на проекти“.

В края на месец февруари при посещението си в Република Събрия министър Илин Димитров предложи на сръбския си колега Хюсеин Мемич България и Сърбия да се промотират съвместно чрез общ балкански продукт на трети пазари. Сред темите на разговора попаднаха и възможностите туристическите бизнеси да бъдат подпомогнати от държавните институции на двете страни чрез засилване на партньорството.

През последните месеци се наблюдава значително увеличение на туристопотока между България и Сърбия. То може да бъде подпомогнато и чрез развитието на различни трансгранични проекти.
Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програмата „Интеррег VI-А ИПП България – Сърбия“ 2021-2027 г. може да бъде достъпена чрез ЛИНКА.

Сподели публикацията