Slide
Slide

София. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2023 г. е 1 027 600, или с 29.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като найголямо увеличение на нощувките (с 38.3%) се наблюдава в местата занастаняване с 1 и 2 звезди, съобщиха днес от НСИ. 

През март 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани77.2% от общия брой нощувки на чужди и 42.1% – на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 16.4% от нощувките на чужди и 29.1% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6.4 и 28.8%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2023 г. се увеличава с 31.9% в сравнение със същия месец на2022 г. и достига 453.1 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани – с 33.7%, така и при българските – с 31.2%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване презмарт 2023 г., са 327.1 хил. и са реализирали средно по 2.нощувки. Чуждите граждани са 126.0 хил. и са реализирали средно по 2.8 нощувки, като 75.7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 27.0%, като се увеличава с 1.9 процентни пункта всравнение с март 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 37.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди – 25.3%, и с 1 и 2 звезди – 16.3%.

Приходите от нощувки през март 2023 г. достигат 79.6 млн. лв., или с 53.1% повече в сравнение с март 2022 година. Отчетеное увеличение на приходите както от български граждани – с 58.1%, така и от чужди граждани – с 46.4%.

През март 2023 г. в страната са функционирали 2 124 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 60.5 хил.стаи и 124.1 хил. легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общиятброй на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 23.7%, а броят на леглата в тяхс 19.3%.

Сподели публикацията