Снимка Руслан Йорданов, Bgtourism.bg

София. През второто тримесечие на 2023 г. 1 172 400 български граждани[1] са реализирали туристически пътувания[2], съобщиха днес от Националния статистически институт. Преобладаващата част от тях – 79.2%, са пътували само в страната, 16.7% – само в чужбина, а 4.1% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 8.9%.

Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 – 64 години – 476.3 хил., или 40.6% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (85.4%) е при лицата на възраст 65 и повече години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 – 44 години (20.0% от пътувалите в тази възрастова група) е най-голям в сравнение с останалите групи (фиг. 2). 

Най-много туристически пътувания както в страната (45.9%), така и в чужбина (72.0%) са били с цел „почивка и екскурзия“.

Като самостоятелни са били регистрирани 1 429.7 хил., или 89.1% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 93.6%, а на тези в чужбина – 64.5%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял както в страната, така и в чужбина са тези за храна – 41.0 и 33.6%.

Средният разход при пътуване с лична цел на едно лице е 226.21 лв. в страната и 822.44 лв. в чужбина. 

Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 263.79 лв. в страната и 1 203.39 лв. в чужбина.

[1] В изследването са обхванати лицата на възраст 15 и повече навършени години.

[2] Включват се пътувания с лични и професионални цели.

Сподели публикацията

Официален туристически портал на България | Открий България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA