УНСС представи новата си специалност “Здравен и делови туризъм и икономика”
УНСС представи новата си специалност “Здравен и делови туризъм и икономика”
Slide
Slide
Slide
Slide

София. УНСС представи новата си специалност “Здравен и делови туризъм и икономика”. Обучението е насочено към представителите на туристическия бизнес и техните служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма. Студентите ще получат образователно-квалификационна степен “бакалавър” след 4-годишно обучение. Хорариумът е редуциран, обучението е онлайн и достъпно от всяка точка на света според новите туристически концепции на Bleisure tourism и Tourism Work Nomads.

“Когато установявахме контакти с китайски и узбекистански университети, където има много голямо младо население, където хората искат да учат и държавите ги подкрепят, винаги питаха за туризъм, защото искат да развиват туризъм. Той не е само универсален език между бизнеси, но и в много сфери. Така че интересът е голям и искаме тази програма да бъде не само за наши, но и за международни студенти, които се надяваме да привличаме. Разбира се, ако държавата облекчи някои условия за визи, за признаване на дипломи, за кандидатстване и за много други неща.”, ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров при представянето на тази специалност, за която той посочи, че има дълга история и катедрата е работила много, за да я реализира.

Проф. д-р Мариана Янева, ръководител на катедра “Икономика на туризма”, се съгласи с твърдението на ректора, че туризма ни обединява. Защо катедрата към УНСС реши да реализира новата специалност, отговор на този въпрос даде проф. д-р Марияна Янева (чуйте аудио записа).

Проф. д-р Янева посочи още, че към изпълнителната и законодателната власт трябва да се подават правилни съобщения и идеи от академичните среди, представителите от средното образование, на бизнеса и медиите – всички трябва да говорят на един и същи език.

Глобалните изследвания показват, че Северна Америка, Азия и Европа генерират 90% от оборотите в уелнес икономиката, а на България се падат 5 млрд. долара, заяви проф. д-р Еленита Великова.

“По време на Ковид кризата си пролича, че в България имаме много болно общество. За индивидуалното здравеопазване се грижат 27 000 лекари, но имаме голям проблем с общественото здравеопазване, тъй като нямаме правилна нагласа, която може да доведе до по-здраво общество. Ако тя не се промени, няма да стане нищо. Това може да стане с обучение на кадри и правилна нагласа, която да доведе до промяна в бъдеще.”, каза д-р Владимир Бойчев – лекар, експерт здраве и фармация.

“В нашата програма сме се постарали да разгледаме не типичната форма на бизнес туризма, а новите концепции, които възникват, както и да изследваме връзката между бизнес туризма и съчетаването му с други специализирани форми на туризъм”, допълни доц. д-р Ася Панджерова.

“Много е важно младите таланти, които завършват университет, да имат актуални знания и умения, които да ги карат да се чувстват уверени и полезни”, категорична е Недялка Пенева – мениджър “Човешки ресурси” в хотел InterContinental Sofia.

Проф. д.н. Таня Парушева представи дисциплините, които ще бъдат обучавани в новата специалност и очаква тя да бъде нов притегателен център към катедра “Икономика на туризма”. В специалностите по туризъм към УНСС се обучават не само българи, но и студенти от Сърбия, Северна Македония, Молдова и Украйна, посочи Парушева. Амбицията на преподавателите във ВУЗ-а е да предложат луксозен образователен продукт, добави Янева, като тя обърна внимание и на пречките пред университетите у нас за привличане на повече студенти от цял свят.

Целта ни е с новата специалност да дадем едно конкурентно предимство на хората в туризма, нови идеи как те да се издигнат още повече в своето бизнес ниво, както и да се превърнат в желани и предпочитани професионалисти, които българският туризъм търси постоянно”, добави гл. ас. д-р Светослав Калейчев, който акцентира в презентацията си на разликата между бранда и търговската марка, на основната цел на специалността.

Няма да има ограничения на броя на хората, които искат да се запишат за новата специалност, която стартира тази есен. Ето и още по темата относно специалността “Здравен и делови туризъм и икономика”:

  • Необходимост от новата специалност

Съвременният туризъм е изключително динамичен и високо конкурентен икономически отрасъл. В резултат на множество дискусионни срещи между представители на туристическия бизнес и водещи експерти с участието и посредничеството на екипа на катедра “Икономика на туризма“, се установиха някои целогодишни форми на туризъм, които единодушно бяха определени като приоритетни за България, а именно здравният и деловият туризъм.

  • КОНКУРЕНТНИТЕ ПРЕДИМСТВА на новата специалност са:

–          Платен прием, който гарантира класиране по първо желание.

–          Кандидатстване по документи с оценка от ДЗИ (матура) или ЕПИ в УНСС.

–          Онлайн обучение от всяка точка на света.

–          Изключително редуциран хорариум – до 9 часа лекции по всяка дисциплина.

  • ЦЕЛ на обучението

–          Създаване на визия за адаптирано управление на пазарните процеси в туризма.

–          Фокус върху новите приоритети на потребителите, насочени към здраве, бизнес и изживявания.

–          Дигитално потребление и предлагане в туризма.

–          Формиране на целогодишен бранд по продуктово предлагане на по-висок клас продукти като термалния, балнео, спа, уелнес, бизнес и развлекателния туризъм.

–          Създаване на работни позиции с целогодишна заетост и по-високи доходи.

–          Формиране на туристическа политика в интерес на пазарните участници.

  • ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

–          Кандидат-студенти, чийто семейства имат собствен туристически бизнес и търсят специализирани познания.

–          Кандидат-студенти, които вече работят в туристическия бизнес, запознати са с общата специфика на туристическия пазар и целят да придобият специализирани познания.

–          Предприемачи и служители, които нямат туристическо образование, но имат опит в туризма и работят из цялата страна и извън нея. Собственици на места за настаняване и туроператори.

Сподели публикацията