От РИОСВ-Бургас искат плаж “Корал” да се обяви за защитена местност
От РИОСВ-Бургас искат плаж “Корал” да се обяви за защитена местност
Slide
Slide
Slide
Slide

Бургас. Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас) уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“, в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Бургас мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388 или на e-mail: riosvbs@unacs.bg в срок до 31.08.2023 г.

На 01.09.2023 г. е свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас и проектното предложение.

Проект на заповед за обявяване и проектно предложение.

Сподели публикацията