Несебър обяви, че започва мощна реклама за привличане на повече туристи
Несебър обяви, че започва мощна реклама за привличане на повече туристи
Slide
Slide
Slide
Slide

Несебър. Община Несебър обяви, че кандидатства като бенефициент и  партньор в пет проектни предложения по процедура «Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България», отворена от Министерството на туризма. Основната цел на Процедурата е провеждане на маркетингова политика за рекламиране на туристическите услуги в Черноморското крайбрежие, която индиректно да спомогне за повишаване на туристическата заетост.

С отварянето на «Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини в България», Министерствоте на туризма е предприело решителни стъпки да върне доверието за съвместна работа между доставчиците на туристически услуги и местните власти.

Два са проектите, в които Община Несебър е водеща организация:

  •  «Промотиране на Черноморска дестинация Бургас и Несебър на туристически пазари» съвместно с Община Бургас, Община Царево, «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД и туроператора «Балкан Холидейз Сървисис» ЕООД.
  •   «Прекрасният Несебър – Вашето място за почивка сред древни забележителности» съвместно с «Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт» АД и туроператора «Корендон Интернешънъл Травъл»

В рамките на същата процедура, Община Несебър  участва като партньор в няколко проектни предложения, като целта е да бъдат обхванати основните туристически пазари – Великобритания, Полша ,Чехия, Дания и Нидерландия, които осигуряват посетители на  града и общината  и като цяло на област Бургас.

По проектните предложения, по които Общината е бенефициент, се предвижда изпълнение на маркетингови планoве на партниращите туроператор. За целта ще се използват комбинирани маркетингови инструменти, които бързо и ефективно да достигнат до потенциалните клиенти, повишавайки разпознаваемостта на регион Несебър на целевите пазари – Дания и Нидерландия.

Предвиждат се комуникационни кампании за популяризиране на дестинацията и на вътрешния пазар. В рамките на проектите предстои масирана кампания за популяризация на Несебър, в която ще бъдат използвани различни рекламни инструменти.

Участията на общината в проектните предложения е възможност за получаване на безвъзмездно финансиране за реклама дейност   и начин за  развитие на туристическа дестинация Южно Черноморие и община Несебър в цялата ѝ територия. Това  ще спомогне за удължаване на активния сезон и уплътняване на заетостта на базата и за повишаване на интереса на   българските и чуждестранни туристи.

Сподели публикацията