Двойно повече приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2023 г.
Двойно повече приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2023 г.
Slide
Slide
Slide
Slide

Варна. Двойно повече приходи от туристически данък очаква Община Варна през 2023 г. спрямо първоначално планираните през предходната година. В тазгодишния бюджет са заложени 5,5 млн. лева при 2,8 млн. лева през миналата година, сочи разчетът на разходите по бюджета, финансирани с приходи от туристическия налог, който съветниците от ПК „Туризъм, търговия и рекламна дейност“ приеха на днешното си заседание. За изпълнението на тези дейности през 2023 г. Варна разполага с близо 7,4 млн. лева. От тях 1,87 млн. лева са преходен остатък, произтичащ от преизпълнението на приходите и от икономии.

Сериозна част от средствата – 4,6 млн. лева, са заделени за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти. От тях 1,5 млн. лева са за озеленяване и паркоустрояване на Морската градина. За организиране на събития с местно и национално значение, допринасящи за развитието на туризма, в бюджета за тази година са отредени близо 2 млн. лева.

Във фокуса на днешното заседание беше и Програмата за развитие на туризма на територията на община Варна 2021-2030 г. Съветниците разгледаха мониторингов доклад, който обхваща периода 2021-2022 г. По данни на ресорната дирекция в Общината дестинация Варна през 2022 г. регистрира по-успешен туристически сезон спрямо предходната 2021 г.

Броят на пренощувалите лица за 2022 г. в категоризираните места за настаняване на територията на община Варна, в т.ч. и прилежащите й курортни комплекси, е 896 934 души, като по този показател се отчита ръст от 28,90% спрямо предходната 2021 г. Броят на пренощувалите българи е 290 907, а на пренощували чужденци – 606 027, като съотношението е 32,43,% към 67,57% в полза на чуждестранните туристи. С 3,91% се е увеличил броят на пренощувалите българи спрямо предходната година. 87 711 души от пренощувалите лица са настанени по Програма за настаняване на украински бежанци. Реалният ръст при чуждестранните туристи на база пренощували лица е 24,63% спрямо 2021г.  Реализираните нощувки през годината са 5 951 185, като бележат ръст от 89,77 % спрямо 2021г. Българските граждани са осъществили 826 590 бр. нощувки, или с 0,63 % по-малко спрямо нивата от 2021г. Реализираните нощувки по Програма за настаняване на украински бежанци са 2 464 214. Броят на нощувките на чуждестранните туристи бележи ръст от 11,20 % спрямо нивата от 2021г.

Изключвайки данните за настанените по програма украински бежанци и сравнявайки брой пренощували лица и реализирани нощувки за 2022 г. спрямо 2019 г., все още не са достигнати нивата от предпандемичната 2019 г., като възстановяването на база брой пренощували лица е на 81%, а реализираните нощувки са на 80%.

През 2022 г. първите четири пазара Румъния, България, Германия и Полша са изместени от Украйна (поради отчитането на реализираните по Програма нощувки в Единната система за туристическа информация), но запазват своите позиции. Румъния, Германия и Полша отчитат ръст, което се дължи на облекчените и отпаднали мерки за пътуване, съживяването на входящия туризъм и увеличаване на туристопотока от основни пазари. Въпреки това влиянието на близостта до военния конфликт оказва своето въздействие и темповете на възстановяване са по-слаби от тези през 2021г., сочи още мониторинговият доклад.

Сподели публикацията