Slide
Slide
Slide
Slide

Публично събитие на катедра „Туризъм“
при Стопански факултет на Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий“

Велико Търново. Гост-лектор в специалност „Туризъм“ на Великотърновски университет бе д-р Неджибе Шен от Професионалното училище по туризъм и хотелиерство в Ерзинджан, Турция. Тя е на посещение във ВТУ и Стопански факултет в рамките на програма Еразъм+, а тема на нейната лекция бе дигитализацията в съвременния туризъм. В близо двучасовото си представяне, д-р Шен обърна внимание на актуални явления, свързани с променената технологична среда в туризма, оказваща влияние както върху туристическото преживяване, така и върху предлагането в туристическия бизнес. Засегнати бяха темите за ролята на облачно базираните системи в изграждането на туристическия продукт, за намесата на добавената и виртуалната реалност в представянето му. Представени бяха добри примери от практиката на развитите туристически дестинации за смарт и 3D решения, интернет на нещата, роботизиране на процесите и т.н. Д-р Шен обърна специално внимание на дигиталните решения за предприемачите в туризма, които имат ключово значение за успеха на техните компании. Част от тези решения улесняват връзката с клиента, помагат му бързо, лесно и в реално време да вземе редица решения за своето пътуване и престой. Те вече намират изключително успешното си приложение сред хотелиери, ресторантьори и не на последно място туроператорски фирми, голяма част от които упражняват дейността си изцяло в интернет среда, т.нар. онлайн туристически агенции.

В продължение на лекцията на д-р Шен, катедра „Туризъм“ представи актуални акценти от обучението си. Настоящи и бъдещи студенти в специалността ще имат възможност да се запознават все по-задълбочено с дигитализацията и полезните и приложения за туризма. Взаимодействието между събитийната индустрия и туризма продължава да присъства като друг актуален акцент в обучението, а взаимодействието с бизнеса и работата по практически проекти е задължителен елемент в програмите на студентите.

Публичното събитие се проведе в хибриден формат и традиционно предизвика интереса на настоящи и бивши възпитаници на специалността, както и на ученици от професионалните гимназии по туризъм. Сред тях, обучаеми и ръководители от ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново, ПГТ „Пенчо Семов“, Габрово, ПГТ „Иван П. Павлов“, Русе, ПГТ „Алеко Константинов“, Плевен, НПГ „Димитър Талев“, гр. Гоце Делчев, ПГТХВП „Св. Св Кирил и Методий“, Момчилград, СУ „Христо Ботев“, Караманци, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, Кърджали и др.

Сподели публикацията