Над 64 000 туристи са посетили Видин през 2023 г.
Над 64 000 туристи са посетили Видин през 2023 г.
Slide
Slide
Slide
Slide

Видин. Над 64 000 е броят на туристите, посетили старопрестолен Видин през 2023 година. Информацията бе съобщена на заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община Видин, което се проведе в залата на Общинския съвет. То бе открито от Борислава Борисова – заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика и председател на Консултативния съвет.

„Общината продължава да фокусира усилията си върху развитието на туризма и създаването на нови туристически продукти и възможности за привличане на все повече посетители от страната и чужбина“ – каза тя и обяви дневния ред на срещата.

Заседанието включваше разглеждане на проекта на отчета за изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма на територията на Община Видин през 2023 г., приемане на отчета за 2023 г. от членовете на Консултативния съвет, представяне, обсъждане и одобрение на проекта на Годишната програма за развитие на туризма през 2024 г.

Отчетът за 2023 г. бе представен от Цецка Цокова – главен експерт „Реклама и информация в туризма“ в Община Видин. Тя посочи някои статистически данни, свързани с увеличаването на броя на туристите, посетили града. През 2023 г. той надвишава 64 000 души, а през 2022 г. е малко повече от 50 000. Най-посещаваният туристически обект остава средновековният замък „Баба Вида“. Той е разгледан от над 37 700 туристи през 2023 г., което в сравнение с предходната година е с около 5 000 повече.

Цокова отбеляза, че според анализа мнението на туристите относно настаняването в нашите хотели е много добро и отговаря на очакванията им за качество и цена. Легловата база е над 1000. Положителна е оценката и за местата за хранене и развлечения. Цецка Цокова обърна внимание и на факта, че в града ни има вече нов туристически обект – това е Културен център „Жул Паскин“, който за 4 месеца от откриването му е посетен от 8 200 души. Центърът е подходящ и предпочитан и за конферентен туризъм.

Основна цел, заложена в Годишната програма за 2024 г., е културно-историческият туризъм, в съчетание със събитийния като ресурс за развитие на устойчив туризъм в Община Видин и привличане на по-голям брой посетители. В програмата намират място както традиционни събития на Общината и на културните институти, така и нови, разнообразни по характер инициативи, които ще предложат атрактивни изживявания за гостите на град Видин. След приемането й от Общински съвет – Видин, Годишната програма ще бъде публикувана в официалната интернет страница на Община Видин.

Сподели публикацията