София. Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. са 450.6 хил., или със 7.9% над регистрираните през февруари 2022 година, съобщават днес от Националния статистически институт.

През февруари 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 98.5 хил., Гърция – 87.хил., Румъния – 55.2 хил., Сърбия – 37.1 хил., Република Северна Македония – 29.9 хил., Германия – 26.2 хил., Австрия – 19.7 хил., Италия – 13.2 хил., Франция 13.0 хил., Испания 12.8 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 44.5%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия 28.5%, и със служебна цел – 27.0%.

През февруари 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 604.7 хил., или с 47.6% повече в сравнение с февруари 2022 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 34.6% (209.0 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през февруари 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 42.5% и достига 256.8 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния 37.6% и Гърция – 30.0%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 287.3 хил., или 47.5% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция 124.хил., или 43.5% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през февруари 2023 г. са реализирали гражданите от: Турция 124.9 хил., Румъния 96.7хил., Гърция – 77.0 хил., Украйна – 47.7 хил., Сърбия – 44.4 хил., Обединеното Кралство – 35.8 хил., Република Северна Македония27.0 хил., Израел – 16.4 хил., Германия – 15.1 хил., Италия13.хиляди.

През февруари 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели 47.5%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 40.0%, и със служебна цел 12.5%.

Сподели публикацията


Официален туристически портал на България Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA