Над 21 млн. евро ще се инвестират в подкрепа на туризма и местния бизнес в  трансграничните региони на България с Турция и с Република Северна Македония
Над 21 млн. евро ще се инвестират в подкрепа на туризма и местния бизнес в трансграничните региони на България с Турция и с Република Северна Македония
Slide
Slide
Slide
Slide

Подадени са първите 71 проектни идеи за развитие на двата погранични региона по новите европейски програми 

София. 71 проектни идеи за развитие на трансграничните региони на България с Турция и с Република Северна Македония са подадени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е управляващ орган на двете финансирани с европейски средства програми. Първите покани за подаване на предложения по териториалните стратегии на програмите бяха обявени на 23 май т.г. Заявените идейни концепции са в областта на туризма и повишаване на конкурентоспособността на местните икономики в пограничните населени места, цифровия и зеления преход. Това са първите проекти, които ще получат финансиране по новите европейски програми, които насърчават трансграничното сътрудничество.

Над 8,1 млн. евро ще получат проектите, които кандидатстват по Програма  ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Северна Македония 2021-2027 г. по мярката „Развитие на привлекателен и целогодишен туристически продукт чрез интелигентни решения, осигуряващи универсален достъп и участие”. Подадените проектни идеи предлагат възможности за подобряване на мобилността и свързаността в пограничните региони на България и Северна Македония. Ще се финансират и проекти за брандинг и маркетинг на туристически продукти, повишаване на посещаемостта и засилване на връзките между туризма и природно-културните обекти, както и дейности за намаляване на уязвимостта на услугите в туристическия сектор. Програмният район обхваща областите Благоевград и Кюстендил от българска страна и Североизточен, Източен и Югоизточен регион в Република Северна Македония.

С над 13,4 млн. евро ще бъдат подкрепени проектите, подадени по Програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България – Турция 2021-2027 г. Те предвиждат основно засилване на  икономическия растеж чрез повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, внедряване на мерки за цифрова и зелена трансформация, повишаване на квалификацията на местните жители за заетост и адаптивност към пазара на труда. Ще се финансират и проекти за развитие на туризма чрез разкриване на потенциала на природни обекти в областите Бургас, Ямбол, Хасково и турските провинции Одрин и Къркларели. Целта е стимулиране на регионалния икономически потенциал в по-широк териториален обхват.

Предстои подадените документи да бъдат прегледани от Съветите за управление на стратегиите. Кандидатите с най-добри идеи, които допринасят за постигането на целите и приоритетите на стратегиите, ще бъдат поканени да участват в следващия етап на подбор като изпратят пълни проектни предложения.

Сподели публикацията