Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министърът на туризма Евтим Милошев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова бяха официални гости на откриването на 36-та Международна среща на студентите по геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия, организирана от сдружение „IGSM София 2024″.

Министър Милошев определи събитието, което събира за една седмица в България над 150 бивши и настоящи студенти от Европа, Азия и Мароко, не само като ползотворна платформа за културен и професионален обмен, но и като чудесен пример за конгресен туризъм, като възможност млади хора от цял свят да се запознаят с многобройните възможности за туризъм, които предлагат столицата и страната ни. По време на престоя си и работните сесии, наред с останалото, участниците ще търсят „съкровищата на България“ и ще посетят най-стария жив град в Европа – Пловдив.

„Пожелавам на добър час на инициативата, за мен бе чест да съм част от това събитие, не само заради връзката му с туризма и гостоприемството ни към участниците от държави от цял свят, но и в личен план, като завършил този университет и факултета по геодезия, заедно с министър Коритарова.“ С тези думи министър Милошев се обърна към ръководството на УАСГ и организаторите, с които се срещна по време на откриването на международната среща.

Министър Милошев разговаря със заместник-ректора по научна и приложна дейност, качество и акредитация на УАСГ проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова, с декана на Геодезическия факултет доц. д-р инж. Иван Кунчев, с проф. д.т.н. инж. Николай Вълканов, дългогодишен член на Настоятелството на УАСГ, председател на минно-геоложката камара и заместник-председател на „КРИБ“, с проф. д-р инж. Славейко Господинов – бивш заместник-ректор и бивш декан на факултета, с инж. Димитър Пенев от Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и други преподаватели.

Сред официалните гости в зала Аула Максима на церемонията по откриването беше и кметът на Район „Лозенец“ Константин Павлов. Той приветства гостите на територията на столицата и окуражи младите специалисти не само да работят през следващите дни, но и да се запознаят със забележителностите на София. Когато мечтите и идеите се превръщат в карти, започва модерността, каза кметът Павлов.

Гостите бяха посрещнати с думите „добре дошли в България, държава, която е била на още на първите карти, с население по нашите земи, което датира от древността, хилядолетия преди Христа“.

Геодезическият факултет при УАСГ е единственият в България и като такъв е основното и водещото звено за осигуряване нуждите на страната с професионални кадри в областите, свързани с геодезия, картография и кадастър, а също и управление на европейски инфраструктурни проекти, екология и опазване на околната среда. Ключова част от структурата на Министерството на туризма и дирекциите, свързани с управление на морските плажове, се състои именно от експерти по геодезия.

Сподели публикацията