Slide
Slide

София. Проф. Модева проведе работна среща с представители на сдруженията в туристическия сектор. Темата на събитието беше „Обединение на сдруженията в сектор туризъм“.

По време на срещата беше поставено началото на широка дискусия, в която бяха изразени различни възгледи и разнопосочни мнения за създаването на единна браншова организация.

Заместник-министър Модева категорично заяви, че сдруженията по никакъв начин няма да бъдат принуждавани по административен път против своето желание да участват в единна бъдеща обща организация, нито Министерството на туризма ще налага насилствено обединение.

Тя заяви, че идеята за създаването на работната група с най-широко представителство от страна на бранша е тя да се превърне в катализатор за развитие на бъдещи идеи с цел подобряване на средата в сектор туризъм. Според нея тази цел може да бъде постигната само чрез неговото обединение. В същото време ще се даде възможност на участниците да съдействат за формирането на политики и работещи решения за развитието на сектора – чрез взаимопомощ и равна възможност за всички да участват в създаването на най-добрата среда за развитие на сектора.

На срещата бяха обсъдени предложенията, направени от представителите на сдруженията в различните сегменти на сектор туризъм. Идейно те се обединиха основно около нуждата за създаване на нов и ясен закон за туризма и промяна на нормативните уредби, съобразени с новостите в сектора, които да намалят административната тежест, да урегулират и контролират работните процеси в сектора. Този закон трябва коректно да разяснява правата и задълженията на всички и да намали сивия сектор в бранша.

Беше изразено мнение, че е необходимо Министерството на туризма и държавните институции да насочат усилията си в контрола при изпълнение на нормативната уредба, както и позицията, че пътят към успеха минава само чрез обединение на държавния и частния сектор, които да работят заедно в синхрон за общата кауза, свързана с развитието на туризма в България.

Сподели публикацията