Slide
Slide
Slide
Slide

Велико Търново. Прогнозните сценарии за 2023 г. на Световната организация по туризъм към ООН предвиждат възможността международните туристически пристигания да достигнат 80% до 95% от нивото преди пандемията. Това заяви заместник-министър Мариела Модева при откриването на Международната конференция “Културното наследство и съвременните изкуства – притегателна сила на дестинациите”, която се провежда в рамките на XVIII издание на Международното туристическо изложение във Велико Търново „Културен туризъм“ 2023 г. В нея се включиха посланиците на Румъния, Република Корея, Индия, Палестина и кметът на Велико Търново. Те представиха своя потенциал и културата като неделима част от туристическия продукт на всяка страна.

“За да се възползваме максимално от желанието на хората да пътуват, нашите дестинации трябва бързо да се модернизират, включително по отношение на дигитални технологии и изкуствен интелект”, подчерта проф. Модева и допълни, че усилията за обезпечаване на здравето и безопасността на пътниците винаги ще е актуална и трябва да обхванат и маркетинга.По време на Националната среща на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) проф. Модева обобщи, че месец преди края на зимния сезон вече имаше ръст на туризма от 9% спрямо най-успешната досега 2019 година, а очакванията за летния сезон са, че той ще надскочи този спрямо 2019 г. с 5%.За периода от първи декември 2022 г. до средата на април 2023 г. ръстът е 23%, като се отбелязва позитивният факт, че настоящият зимен сезон е най-силният в рамките на последните четири сезона.„Въпреки липсата на сняг и тревогите от страна на бранша,  се оказа, че не сме загубили туристи и даже сезонът е удължен до средата на април.

От всички туристи над 1,3 млн. са били българите, румънските туристи са над 68 000, гръцките – над 61 000, британските – 53 000, израелските туристи – над 50 000, от Турция са регистрирани над 44 000 посещения, а от Република Северна Македония – около 26 000“, отбеляза заместник-министър Модева. По думите й туристите вече предпочитат да пътуват там, където е най-близо, има най-добра свързаност, както и  сигурност да запазят здравето си, да имат добри условия, спокойствие и рекреационни дейности за възстановяване от пост ковид ефекти. Търсят се предимно къщи за гости и малки, семейни хотели, където не се струпват тълпи.Друга тенденция са пътуванията извън активния сезон, когато има най-много туристи, а по-скоро в крилата на сезона. “Това е индикация, че предстоящият летен сезон ще бъде по-дълъг и успешен”, подчерта заместник министърът на туризма проф. Мариела Модева.

Един от приоритетите на Министерството на туризма през изминалите месеци беше продължаването на работата по разработване на модел на Гаранционен фонд за обезпечаване отговорността на туроператорите съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г., включително и разработването на предложение за идейна концепция за задължителен гаранционен фонд. Министерството направи проучване на чуждия опит на Полша, Германия, Дания и Великобритания, на базата на който се разглеждаха различни варианти за дизайн на Гаранционния фонд. Българското актюерско дружество подкрепи със своята експертиза и специфичен анализ работата на Министерството, като резултатът под формата на идейна концепция за задължителен Гаранционен фонд беше представен на 28.03.2023 г. пред представители на туристическия бранш.

Бяха проведени и редица кампании за превръщане на България в предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона с качествен туристически продукт, чрез развитие и популяризиране на специализираните форми на туризъм.В ход е създаване на стратегически документ за дигитална трансформация на туристическия сектор. Експертите на Министерството на туризма анализираха световния опит в областта на дигитализацията, обобщена е и информацията от общини за извършваните  от тях дейности за дигитализация на туристическия сектор през последните 5 години.

Беше отчетен и напредъкът по изпълтението на двата проекта за Организациите за управление на туристическите райони по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Изпълнителният директор на Старопланински туристически район сподели опита и действията им за популяризиране на района, сред които участия в множество борси и формати.Представители на Тракийски туристически район, от своя страна, споделиха опита си в участието си по проекти, които ще дадат устойчивост на организациите.Организациите за управление на туристическите райони изразиха желанието си Министерството на туризма да насърчи бизнеса да членува в структурата, защото към момента е пасивен, както и да се търси механизъм за взаимодействие между общините с бизнеса.

На провелата се конференция „Културен туризъм – проблеми в опазването, експонирането и съвременното интерпретиране на културното наследство” бяха представени данни от изследване за икономическия принос на изкуствата,  културните и творчески индустрии за Културното наследство и туризъм за периода 2008-2021г. Съгласно статистиката за посочения период прирастът в икономиката на България от културно наследство е над 220%.

Сподели публикацията