Инж. Борислав Борисов, HealthySwim: Инвестирането в правилните технологии намалява разходите и решава много от проблемите на SPA бизнеса при управлението на басейните
Инж. Борислав Борисов, HealthySwim: Инвестирането в правилните технологии намалява разходите и решава много от проблемите на SPA бизнеса при управлението на басейните
Slide
Slide
Slide
Slide

Интервю с инж. Борислав Борисов – технически директор в HealthySwim България с над 25-годишен опит в създаването и управлението на технически проекти, притежаващ международен сертификат CPO от PHTA за управление и поддръжка на басейни и SPA.

– Г-н Борисов, бихте ли ни разказали какво представлява HealthySwim технологията?
– Технологията HealthySwim е автоматизирано техническо решение за поддръжка на водата в басейните. С внедряването й разходите за консумативи и времето за поддръжка намаляват до 50% спрямо познатия метод с добавяне на хлор и се решават много от оперативните проблеми, като например липса на квалифициран персонал и риск от грешки. HealthySwim е най-съвременната, икономична и безопасна технология за обществените басейни. Софтуерът на системата следи в реално време качеството на водата и по този начин осигурява здравословни и безопасни условия както за плуващите, така и за работещите в плувните съоръжения.
В последните 20 години туризмът и в частност СПА хотелите се развиват с много бързи темпове, а басейните са все по-натоварени. Това изисква по-ефективни и устойчиви технически решения и инсталации. При доста от съоръженията оборудването е остаряло и вече неефективно, което води не само до редица проблеми с функционирането, но и до високи разходи за енергия и консумативи за поддръжката му. Само внедряването на правилната технология може да гарантира, че нарастването на броя на потребителите ще доведе до растеж на бизнеса и печалбата, а не до увеличаване на оперативните разходи. Тенденциите с внедряване на нови технологии наблюдаваме вече във всички енергопотребяващи сектори, като например „Климатизация и отопление“ или автомобилната индустрия.

– Какви са предимствата на Вашата технология в сравнение с досегашните методи?
– Технологията подобрява процеса по поддръжка на водата чрез интелигентно и автоматизирано управление и контрол. Премахва изцяло ръчната и опасна манипулация на химикали и така се елиминира риска за служителите, а също риска от грешки. Това е една от най-добрите инвестиции, които собствените на басейни могат да направят за бизнеса си, тъй като тя им гарантира повишена сигурност и комфорт, значително намаляване на оперативните разходи още от първия ден.

– Как стигнахте до реализацията на проекта?
– Заедно с нашите партньори – най-надеждният производител на оборудване за басейни Hayward и американската асоциация за басейни и спа PHTA, разработихме този проект за повишаване на качеството и компетентността по управлението на обществените басейни. Предизвикателствата за операторите и собствениците на тези съоръжения са все по-големи и както казахме в началото съоръженията са по-натоварени от всякога. Екипът на HealthySwim е обучен и сертифициран съгласно най-високите международни стандарти. Уелнес и спа бизнеса съществува като грижа за хората и негов основен приоритет трябва е здравето и комфорта на плуващите и работещите в басейните.

– Какво е бъдещето при управлението и поддръжката на плувни басейни?
– Определено автоматизацията и контролът в реално време са ключови за бъдещото управление при всички технически съоръжения. Дори квалифицираният персонал има нужда от надеждни системи и технологии , за да може да поддържа качествени и сигурни условията при голяма натовареност. Внедряването на технологии също значително намалява екологичният отпечатък и всеки социално отговорен бизнес трябва да направи тези подобрения възможно най-скоро.

– Как Вашата система решава проблемите на собствениците на басейни?
– Нашата технология решава ключови проблеми като намалява значително разходите и времето за поддръжка. Дава възможност за контрол и прозрачност на процесите, които в миналото бяха не само опасни, но и скъпи. Технологията е проектирана да отговаря на всички съвременни изисквания за икономичност, екология и грижа за човека в развиващия се уелнес сектор. Това е най-доброто и ексклузивно решение на световния пазар.

– Какви са трудностите и как се справяте с тях?
– Предизвикателствата, пред които е изправена HealthySwim, са същите, пред които е изправена и уелнес индустрията. Липсата на компетентност и знания забавят желаното модернизиране на остарелите методи, които използват големи количества химикали и вода, към внедряване на екосъобразни технологии. За да подпомогнем процеса на промяна, екипът на HealthySwim усилено работим за повишаване нивото на информираност като инвестираме в професионални обучения, семинари и предоставяме безплатни консултации. Важно предизвикателство е липсата на активност от страна на институциите при спазването и контрола на законодателната рамка на ЕС.

– Какви интересни събития да очакваме от вас тази година?
– Планираната програма на HealthySwim е доста динамична като през месец март ще бъдем част от юбилейното издание на туристическия форум „Holiday & Spa“. През април организираме семинар, насочен към собствениците и управители на SPA хотели на тема „Умно и ефективно управление на плувни и SPA съоръжения“. През май е планирано обучение за сертифициране на отговорници на басейна в партньорство с американската асоциация за басейни и SPA „PHTA”. Тези и много други събития ни предстоят през годината като те целят да помогнат на собствениците и управителите на басейни да намалят разходите и да подобрят резултатите на своя бизнес и инвестиции.

Сподели публикацията