Slide
Slide

София. По време на изслушване пред парламентарната Комисия по туризъм министър Илин Димитров представи визията си за необходимите приоритетни за сектор туризъм мерки в областта на данъчната и бюджетната политика. В заседанието взе участие и заместник-министър Ирена Георгиева.

Министър Димитров направи изрично уточнението, че застава твърдо зад внесения от служебния кабинет удължителен закон за бюджета. Той подчерта, че представя пред народните представители в Комисията необходимите за туризма важни мерки във финансовата сфера, които да залегнат в евентуално бъдещо законодателство, в случай, че парламентът реши да подготви промени или изцяло нов закон за бюджета. Тези спешни и необходими мерки биха могли да послужат като полезна основа и в случай, че се стигне до избор на редовен кабинет, поясни министър Димитров.

Служебният министър изведе като приоритетна мярка продължаването на действието на режима за използване на ваучерите за храна и за заплащане на туристически услуги на територията на България. Въвеждането на тази разширена възможност като трайно законодателно решение ще допринесе съществено не само за стимулиране на вътрешния пазар на туристическите услуги, но ще се отрази положително и на други сектори на икономиката, следвайки веригите на доставки на стоки и услуги, а също и ще подпомогне разширяването и запазването на работни места в риск. За целта е необходимо в бюджетните закони за следващата година да бъде предвидена допълнителна годишна квота в размер на 300 млн. лв. за използването на ваучерите за храна (по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане) за заплащане и на туристически услуги.

Като друга наложителна мярка, която неведнъж е посочвал, министър Димитров отбеляза запазването и разширяването на обхвата на намалената ставка от 9% ДДС в туризма като постоянна мярка и се позова на практиката в други европейски страни, които също налагат диференцирани ставки по ДДС за бранша. По думите на министъра, това също така е мярка, която изсветлява бизнеса.

„С оглед преодоляване на ликвидните проблеми на бизнеса вследствие на двете години пандемия, ограничения и свито потребление, последвани от войната в Украйна, от изключително значение е продължаването на мярката, която до този момент се прилагаше като временна, за да се стабилизира секторът, да се запазят кадрите и по-лесно да се понесат загубите, нанесени от поредицата от кризи“, подчерта министър Димитров.

Другата изключително важна мярка, която ще изведе дестинация България на заслужено място на световната карта, е установяването на годишен бюджет за национален маркетинг в размер на 100 млн. лева.

Устойчивото провеждане на политиките в областта на маркетинга и рекламата, дигитализацията и нуждата да се отговаря адекватно на промените в туристическия бизнес са пряко свързани с възможностите за навременна реакция и адекватно увеличаване на финансирането за национален маркетинг, подчерта министър Илин Димитров. Той отчете пред народните представители сериозен напредък и успехи в повишаването на видимостта на дестинация България на редица целеви пазари чрез целенасочени действия на Министерството на туризма, но за това са необходими постоянство и последователност. Министерство на туризма работи за устойчивото развитие на сектора, като реализирането на последователни, ефективни и ефикасни маркетинг активности е един от приоритетите на ведомството. Именно с цел изграждане на дългосрочен имидж на България като модерна, сигурна и богата на възможности европейска туристическа дестинация, чрез микс от маркетинг активности за увеличаване обема на входящия туристопоток, насърчаване на вътрешния туризъм и привличане на платежоспособни туристи, е необходимо бюджетът за национален маркетинг на Министерство на туризма да бъде сериозно увеличен. „Ние не можем да рекламираме адекватно туризма на държавата с 18 млн. лева“,  заяви в заключение министър Димитров.

Налагането на таван на цените на енергоносителите и финансиране на организациите за управление на туристическите райони със средства от държавния бюджет са други две от  изключително важните мерки, които могат да съхранят сектора и да стимулират развитието на вътрешния туризъм, посочи министър Димитров пред народните представители в Комисията по туризъм.

По думите му подходяща целева мярка в сектор Туризъм би било въвеждането на таван на цените на газа и освобождаване от акциз на дизеловото гориво, което се ползва в нафтовите стопанства на хотелите.

По време на изслушването заместник-министър Ирена Георгиева запозна народните представители с действията на министерството за подкрепа на туроператорите и конкретно с мярката, станала популярна като „35 евро на седалка“. Тази мярка представлява безвъзмездна финансова помощ за осигуряване на оперативен капитал за туроператорите, които осъществяват организирани туристически пътувания с въздушен транспорт до Република България. Тя бе с временен характер и изтече на 14 май 2022 г., тъй като се реализира в рамките на наднационални, конкретни параметри, заложени във Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията за епидемичен взрив от COVID-19, която Европейската комисия въведе за облекчаване на процедурите и условията за предоставяне на държавна помощ на ниво Европейски съюз.

„В заключение трябва да се каже, че изпълнените от Министерството на туризма мерки за държавна помощ за подпомагане на туроператорите съгласно закона за мерките и действията по време на извънредното положение, бяха във възможно най-широкия си спектър на допустимия от европейското законодателство интензитет на подпомагане. Трябва да се отбележи също, че към момента не съществува възможност, възстановявайки тази мярка, да се дерогира европейското законодателство в областта на държавните помощи,“ заяви заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева.

Беше отбелязано, че представените пред Комисията по туризъм в НС приоритетни мерки срещат подкрепата на национално представените организации от бранша и са критично важни за развитието на сектора. Те ще помогнат за стабилизирането му, запазването на капитализацията във фирмите и привличането на туристи.

Сподели публикацията