Slide
Slide
Slide
Slide

София. Световната верига Hyatt е готова да обмисли създаването на партньорство за обучение с държавните училища по ресторантьорство и хотелиерство в България, съобщи министърът на туризма д-р Илин Димитров, който е направил предложението за подобно сътрудничество на днешната среща с представителите на световната верига в България. Негов гост е бил Хавиер Агила, президент на групата – EAMЕ, който отговаря за ръководенето на стратегическия растеж и цялостните операции на портфолиото на Hyatt в Европа, Африка и Близкия изток.

“За нас е важно младите хора да имат възможността да се обучат в духа на високите стандарти, които висококачествените вериги залагат. Това ще разкрие пред тях напълно нови хоризонти, което ще им помогне да се реализират в своята професия, като се обучават от най-добрите в бранша. Това предложение е поредната стъпка от опита ми да привлечем повече млади хора в сектора. Вече е в ход и кампанията, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, която е ключова за решаване на проблема с кадрите. Провеждат се серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната, които са напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023-та за Европейска година на уменията”, съобщи Димитров.

Сред предстоящите планове на Министерството на туризма е да подпомага провеждане на състезание за ученици в средното образование, обучаващи се в туризма.

Проблемът с квалифицираните кадри е сериозен, признаха от своя страна представителите на световната верига в България. Това беше и причината те да приемат предложението на готовност за реализация в най-кратки срокове, допълват от туристическото ведомство.

Сподели публикацията