Slide
Slide

София. ЕКТАА е разработила и наложила през годините инструмент “Preferred Destination” за промотиране на дестинациите през комуникационните  канали на организацията и отправи предложение на България да се възползва от тази възможност, за да стане поразпознаваема и видима за европейските пазариЧаст от механизмите на този инструмент включват и организиране на В2В срещи с членовете – туроператори на избрани от дестинацията пазари, както и инфотурове със строго таргетирана селекция на участниците.

Тазгодишната „Предпочитана дестинация“ е Гърция, през 2020-2021 е била Хърватска, а през следващата 2023 ще бъде Латвия.

По време на световното туристическо изложение WTM, което се проведе от 7-9 ноември в Лондон се проведе среща на Изпълнителния борд на ЕКТAА и министъра на туризма др Илин Димитров.

Даниела Стоева е избрана за член на Изпълнителния борд на ЕКТАА

Създадена през 1961 г. със седалище в Брюксел, днес ЕКТАА обединява националните туристически асоциации на всички европейски държави, членки на ЕС и европейското икономическо пространство. България е член на престижната организация от 2004 г., с единствен и пълноценен представител Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА. От юни тази година България, в лицето на д-р Даниела Стоева има и участие в Изпълнителните органи на организацията.

В контeкста на общата политика на МТ и АБТТА за създаване на разпознаваем и устойчив Бранд България, основната цел на срещата беше да се обсъдят възможностите за колаборация с орагнизацията на европейските туроператори, като се използват лостовете й за подобряване на информираността за Дестинация България и промотирането на българския туристически продукт.

Друг важен момент от сътрудничеството с ЕКТАА е обмяната на добри законодателни и регулативни практики, информационното обезпечаване и лобиране в европейските институции по важни и за българския туризъм теми, които също са сред приоритетите на организацията. Като пълноценно използване на възможностите за Европейско финансово подпомагане за възстановяването на европейския туризъм, насърчаване на устойчивия и интелигентен туризъм, разрешаване на проблема с кадрите и гарантиране правата на потребителите на пакетни туристически пътувания във всички резервационни канали на туристическите пътувания.

Сподели публикацията