Традицията е жива! Кукери срещу зли сили и “хамкане” на Сирни Заговезни в Каварна
Традицията е жива! Кукери срещу зли сили и “хамкане” на Сирни Заговезни в Каварна
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерството на туризма започва публикуването на нов специализиран информационен бюлетин, чрез който да представя културни събития в туристическите райони на страната.

Новият бюлетин „Култура на фокус“ е изготвен от Министерство на туризма със съдействието на Организациите за управление на туристическите райони (ОУТР) и ще се публикува веднъж месечно. Предоставянето на актуална, достъпна и подходящо синтезирана информация ще отговори на нуждите на потребителите на туристически услуги в страната – това са всички пътешественици и туристи, които търсят основните по-значими събития от културния календар.

Първият брой на специализирания бюлетин на МТ за културните събития за тази година е публикуван в секция „Култура на фокус” на сайта на министерството.

Представената информация, която в първия брой е главно за събития през месец януари, не е изчерпателна. Възможно е да настъпят промени в датите на посочените събития, поради което информация за точните дати на провеждане може да се получи и от организаторите.

За да се абонирате за получаване на новия специализиран бюлетин на Министерството на туризма „Култура на фокус“, е достатъчно да изпратите писмо в свободен текст с актуален електронен адрес за връзка с Вас на e-mail: press@tourism.government.bg.

Сподели публикацията