Slide
Slide
Slide
Slide

София. Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694.0 хил., или с 15.8% повече от октомври 2022 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели, съобщиха днес от НСИ.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция – 183.8 хил., Гърция – 165.1 хил., Сърбия – 59.5 хил., Румъния – 57.6 хил., Германия – 49.5 хил., Република Северна Македония – 22.5 хил., Италия – 20.9 хил., Обединено кралство – 19.2 хил., Австрия – 18.6 хил., Испания – 12.1 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 42.2%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия – 37.8%, и със служебна цел – 20.0%.

През октомври 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 898.9 хил., или с 6.1% повече в сравнение със същият месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.0% (323.5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 47.9% от общия брой чужди граждани и достига 430.5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 37.5%, Гърция – 22.5%, и Германия – 12.7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 380.1 хил., или 42.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 175.7 хил., или 46.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Турция – 175.7 хил., Румъния – 161.4 хил., Гърция – 96.9 хил., Украйна – 79.0 хил., Германия – 54.8 хил., Сърбия – 53.9 хил., Република Северна Македония – 42.3 хил., Полша – 20.4 хил., Обединено Кралство – 17.4 хил., Италия – 15.0 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с други цели – 49.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.1%, и със служебна цел – 15.3%.

Сподели публикацията