Slide
Slide

София. Министерството на туризма обработи списъка за плащане за периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. за предоставянето на помощ в размер на почти 8,8 млн. лв. на верифицирани лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ (Списък № 11).

След одобрението от Министерството на финансите на финансовата обосновка, пакетът документи ще бъде процедиран в Министерския съвет за вземане на решение за изплащане.

Напомняме на всички кандидати по втората хуманитарна програма за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г., че съгласно РМС № 856 от 31.10.2022 г. в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg, ще бъде качен формуляр на декларацията за това дали обектът е участвал в програмата за съответния период с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване.

След зареждането на електронния формуляр на декларацията в ССЕВ Министерството на туризма ще публикува своевременно информация, като:

за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. горепосочените декларации ще се подават при кандидатстването от 10 ч. на 16.11.2022 г. до 16.30 ч. на 22.11.2022 г., а
за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. горепосочените декларации ще се подават до 22.11.2022 г.

Благодарим на всички участващи в Програмата места за настаняване и места за подслон за проявеното търпение във връзка с верифицирането на декларациите за изхранване на настанени лица за срока й на действие!

Сподели публикацията