Slide
Slide

Б

София. Политическият кабинет на Министерство на туризма беше представен по време на изслушване в постоянната Комисия по туризъм към 48-то Народното събрание. На първото заседание на комисията заместник-министрите Ирена Георгиева и проф. Мариела Модева, заедно с началника на кабинета на министъра – д-р Мария Петрова, запознаха народните представители с постигнатото до момента по приоритетите на служебния кабинет, както и отговориха на актуални въпроси, свързани с текущата работа на МТ.

В изявление началникът на кабинета на министъра съобщи, че съвместната работа е изключително важна за сектор туризъм и е сред приоритетите на служебното правителство с цел подобряване на комуникацията с туристическия сектор и подготовката на следващите активни сезони – зимен и лято 2023.

Заместник-министър Георгиева представи изпълнението на актуалните задачи на министерството, свързани с нейните ресорни области. Сред тях – минимизиране на закъсненията при категоризиране на туристическите обекти, натрупани през последните две години заради COVID пандемията. Беше отчетено, че при управлението на министър Илин Димитров са извършени категоризации на 872 обекта и са издадени 762 броя удостоверения за категоризация.

За сезон лято 2022 броят на извършените проверки на място на морските плажове от екипите на Министерство на туризма е 412. Наложени са 115 предупреждения и неустойки в общ размер на 159 780 лева. Съставени са 11 акта за установяване на административни нарушения по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Към днешна дата охраняемите морски плажове със сключени договори за концесия и наем са 135 на брой. От тях 87 са възложени на концесия и 48 са отдадени под наем.

Ще бъде заявено и актуализиране на Плана за действие за държавните концесии. След извършен анализ, Министерството на туризма ще обяви процедури за отдаване под наем на 28 плажа, които ще оповести предварително и ще даде възможност за заявяване и проучване на инвестиционни намерения за наемане и на други плажове извън посочения списък.

Над 4 млн. туристи са почивали у нас това лято, от тях 2,1 млн. български, останалите са чужди. Сред силните пазари за чужди туристи се открояват: Румъния, Полша, Великобритания и Чехия.

Сред стратегическите задачи на Министерство на туризма поставихме акцент върху разработването на модел на Гаранционен фонд в туризма, правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене и Национален велосипеден план.

Сред важните задачи е и администрирането на хуманитарните програми за подпомагане на разселени лица от Украйна. Екипът на МТ препотвърди ангажимента за 100% разплащане на сумите за настанените бежанци в местата за настаняване. Разясниха подробно актуалната ситуация, свързана със сумите и разплащанията. Към момента са платени над 187 млн. лева на хотелиерите по хуманитарната програма, като около 45 млн. от тях остават за сметка на бюджета, тъй като няма европейски средства за възстановяването им. Обработени и верифицирани са и сумите за септември, които предстои да бъдат одобрени от МФ и кабинета.

“Акцент в изслушването ни бе рекламната стратегия и подобряването имиджа на страната, а крайната цел е туристите да са спокойни и сигурни по време на престоя си в България. Заявих, че наред с традиционните подотрасли – морският и зимен туризъм, за нас е изключително важно да бъде използван потенциалът и на културния туризъм, на СПА туризма, на винения и кулинарния туризъм, на здравния туризъм и много други форми.”, заяви проф. Модева.

Тя посочи, че по време на служебния кабинет се предприеха действия за привличане на туристи от нови перспективни пазари, като се запази приемствеността. В тази връзка се предприеха и действия за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, за по-ефективно и ефикасно осъществяване на информационни кампании чрез дигитална реклама. През изминалия период е бил поставен акцент върху задържането на съществуващите и възстановяване на туристопотока от традиционни наши пазари, както и разработването на нови целеви пазари.

Удължаването на туристическия сезон е изключително важно за страната ни. Това е единственият начин да задържим квалифицираните кадри в туризма, добави Модева.

Подчертавам, че една от основните цели на Министерството на туризма е създаването на целогодишен комбиниран туристически продукт, с който да се гордеем и да привличаме много нови български и чуждестранни туристи, каза още зам.-министърът.

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA