Slide
Slide

Ботаническата градина с надвесени над морето тераси е сътворена от швейцареца Жул Жани. Цветното великолепие разцъфтява след 1955 г. Особена атракция са колекцията от 250 вида едри кактуси, разположена на 1 дка площ – втора в Европа след посестримата си в Монако, и розариумът, изпълнен с уханието на 34 сорта хибридни рози – също втори по големина в Европа. Тук може да се видят бонбонено, каучуково и книжно дърво, едроцветна магнолия, метасеквоя.
В Университетска Ботаническа градина исторически и функционално са обособени три части:
Парк, изграден като ландшафт по времето на румънската кралица, понастоящем Групова недвижима културна ценност – паметник на градинското и парково изкуство.
Градина Разсадника – проектирана и изградена за посещения от хора с увреждания. Градината е открита във връзка с 50 годишнината на Университетска Ботаническа градина гр. Балчик през 2005 г.. На площ от 11 дка посетителите могат да видят красотата на сезонните цветни композиции, алпийски кътове, водни площи, кактуси и сукуленти, в легла от типичен балчишки камък. Изграждането на алейната мрежа е съобразено с изискванията за достъпна обществена среда. В специален кът незрящите хора могат да се докоснат до различни на допир растителни видове, които са описани с брайлово писмо.
Защитена местност – През 2005 г .територията на Ботанческата градина е обявена за Защитена местност – “характерен ландшафт, създаден от хармоничното съжителство на човека и природата”. Тук специалисти и любители могат да наблюдават естествените екосистеми и да оценят богатото биоразнообразие на региона.

I love Bulgaria

Сподели публикацията