Slide
Slide

София. Министърът на туризма д-р Илин Димитров днес проведе работна среща с министъра на образованието проф. д-р Сашо Пенов.

“Обсъдихме оптимизиране времетраенето на учебните стажове в гимназиите по туризъм и разширяване на програмата „Отново заедно“. Аргументирах исканите промени, като посочих, че така графикът може да стане по-полезен за учениците при придобиването на повече практически познания и умения, както и да бъде по-оптимално съобразен с туристическия сезон и с работния график на ресторантите и хотелите”, съобщи Димитров.

“Обсъдихме актуални въпроси по обучението и приема и във висшите училища по направление туризъм, с крайна цел подобряването на туристическия продукт, който България предлага.
Не е тайна, че има сериозен отлив на желаещи да учат туризъм във висшите училища.
Ако това се запази като тенденция, то би имало сериозни последици за бранша”, добави туристическият министър.

Той посочи, че са коментирали необходимостта от прецизиране на критериите за участие на децата в програмата „Отново заедно“, за да стигне до максимален брой деца.

“Предложих разширяване на обхвата й, като към ученическите екскурзии се включат и посещения на 100-те национални обекта. Това не само ще подпомогне работещите в сектора, но и ще обогати преживяването на децата, ще задълбочи познанията им и ще събуди интереса им към родината”, допълни Димитров.

Министърът на образованието проф. Пенов ще е домакин на следващата работна среща по коментираните теми.

Сподели публикацията