Най-красивите плажове са на Север! Виж ТОП 10 по Добруджанското Черноморие през Сезон ‘2018!
Най-красивите плажове са на Север! Виж ТОП 10 по Добруджанското Черноморие през Сезон ‘2018!
Slide
Slide
Slide
Slide

Концесионерите и наемателите на морски плажове ще бъдат задължени да осигурят контейнери за разделно събиране на отпадъци още от това лято. Това става известно от заложени промените в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, пусната за обществено

София. Концесионерите и наемателите на морски плажове ще бъдат задължени да осигурят контейнери за разделно събиране на отпадъци още от това лято. Това става известно от заложени промените в наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, пусната за обществено обсъждане от Министерството на околната среда и водите в сряда. Крайният срок е до 10 април.

Според промените стопаните на плажовете трябва да поставят зелени, жълти и сини съдове наред с тези за общи отпадъци. Те са съответно за стъклени, хартиени и пластмасови опаковки. В случай че плажовете са безстопанствени, на тях няма изискване за съдове за разделно събиране. В такива случаи областният управител поема почистването.

Промените в наредбата за разделното събиране ще засегнат и курортните населени места по морето. Техните кметове трябва да организират разделно събиране на отпадъците в по-голям обем, отколкото в останалите населени места. В новата наредба няма записана минимална бройка на контейнерите, но тя трябва да е съобразена с обема на отпадъците.

Предвидени са повече цветни контейнери за разделно събиране на отпадъците по квартали и повече хора, които да ги използват, вместо да хвърлят боклука накуп. Целта е да се подобри разделното събиране, като системата се разшири и се подобри ефективността й, посочват вносителите.

Нужда от повече места с цветни контейнери в кварталите, особено в по-големите градове, е налице, както и необходимост от въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци в повече населени места. Според проучване на “Дневник” обаче промените в наредбата няма да доведат до съществено увеличение на цветните кофи. По сегашната система в София би трябвало да има около 1837 места с контейнери за различни отпадъци, а с измененията тези локации с цветни кофи ще станат 1919, т.е с около 100 повече за общо 24-те столични района.

Целта на измененията, която министърът на околната среда и водите Нено Димов посочва в доклада си до кабинета, е да се подобри системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната, както и да се повиши ефективността й. Затова изискванията към организациите, отговорни за разделянето и оползотворяване на тези отпадъци, стават по-високи, се обяснява в доклада.

Предложените промени са съобразени с препоръките от доклад на ООН, оценяващ резултати в политиките на околната среда на България и с пакета мерки “Кръгова икономика” на Европейския съюз. Тези препоръки залагат по-амбициозни цели за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки – както по вид на материала, така и общо. econ.bg

Сподели публикацията