Добрич. На 28 юли 2020 година бе въведен в експлоатация строежът по проекта „Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща музей „Адриана Будевска“. Община град Добрич и Регионален исторически музей – Добрич са възложители на строежа. Къща музей „Адриана Будевска“ е едно от местата на памет не само в нашия град, но и в България, които са част от музейния разказ за историята на българския театър. Не ни е известен друг подобен музей, свързан с актьор от поколението на строителите на националния ни театър. След възстановяването на родната къща на Адриана Будевска, обявена за паметник на културата с национално значение през 1976 г. и превърната в музей през 1978 г., целта на музейните специалисти е обновяване на постоянната експозиция, която ще запознава с театралните превъплъщения на актрисата, с нейния живот на сцената повече от четвърт век. Добричкият музей съхранява богат фонд за Адриана Будевска, който наброява около 3 700 експоната. Това са лични вещи, театрален реквизит, документи, ръкописи, писма, снимки, книги и др. Основната идея на РИМ – Добрич е превръщането на къщата в лаборатория за креативни проекти, в общодостъпно творческо пространство, което да възпита разбирането, че културата не е само цена, но и ценност.

Сподели публикацията