Здравният министър издаде 4 нови заповеди! Карантината остава за всички, които до 15 юли се прибират от Турция
Здравният министър издаде 4 нови заповеди! Карантината остава за всички, които до 15 юли се прибират от Турция
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде четири заповеди във връзка с удължаването на извънредната епидемична обстановка до 15 юли. В заповедта за влизането на територията на България се посочва, че забраната за влизане в България не се отнася и за лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние.

Всички български граждани, които се завръщат от Турция, задължително ще трябва да се самоизолират в 14-дневна карантина. Това е един от въпросите, който касае много български туристи и туроператори. До 15 юли границата  между България и Турция няма да бъде отворена за свободно пътуване без карантина.

Ново 20: От полунощ туристите, които пътуват за Гърция, ще преминават само през ГКПП „Кулата“!

Съгласно заповед номер 372 от 30 юни – за времето от 1 юли до 15 юли, у нас ще мога да влизат всички български граждани, граждани от държави членки на ЕС, Великобритания и Северна Ирландия, на страни от Шенгенското пространство (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана), както и от Сърбия, Босна и Херцеговина и Черна гора, членовете на семействата на българските граждани и лицата, които са във фактическо съжителство с български граждани, лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на България и членовете на техните семейства, както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на ЕС, Великобритания и Сев. Ирландия, или в страни по Шенгенско споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана), и членове на техните семейства.

В точка 5 се посочва, че всички лица, които пристигат в България от Швеция, Великобритания и Северна Ирландия, Португалия, както и от всички трети страни (в това число е Турция), с изключение на Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Исландия, Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Андора, Монако, Ватикана, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощено от него длъжностно лице.

В точка 7 буква “а” се уточнява, че изключение от изискването за поставяне под карантина на лицата по т. 5 се допуска по отношение на: български граждани и граждани на други държави членки на ЕС на Великобритания и Сев.Ирландия и на страни по Шенгенското споразумение (включително Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана), които са лица по т. 2 букви “е” и “ж”

Заповед №372 от 30 юни може да видите тук

Заповед № РД-01-370/30.06.2020 г. – противоепидемични мерки относно учебни занятия, спортни и конферектни събития и др., културни и масови събития

Заповед № РД-01-369/30.06.2020 г. – противоепидемични мерки в България от 1 до 15 юли

Заповед № РД-01-371/30.06.2020 г. – задължителна изолация и/или болнично заведение, по предложение на лекуващ лекар, подлежат следните потвърдени случаи на Ковид-19

Сподели публикацията