Slide
Slide

От отстъпката могат да се възползват само членове на Националния борд по туризъм и Българска туристическа камара

София. Всички членове на Българската туристическа камара и на Националния борд по туризъм ще получат 50% отстъпка от Дружеството за колективно управление на сродни права в музиката ПРОФОН. Това стана факт благодарение на тристранно споразумение, което бе подписано между двете туристически сдружения и ПРОФОН за период от пет години от София Щерева – изпълнителен директор на ОКУП ПРОФОН, д-р Полина Карастоянова – изпълнителен директор на НБТ и Георги Николов – председател на УС на БТК.

„Членовете на НБТ и БТК в качеството им на търговски субекти в областта на туризма, хотелиерството и ресторантьорството осъществяват публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения в обектите, които стопанисват и в този смисъл се явяват ползватели на репертоара, управляван и администриран от ПРОФОН и същите следва да упражняваната дейността си в съответствие с разпоредбите на специалния Закон за авторското право и сродните му права“, съобщават от ПРОФОН.

С този акт ПРОФОН и двете туристически сдружения гарантират взаимно правата на членовете си при сключването на индивидуални договори във връзка с осъществяването на публично изпълнение на звукозаписи и записи на музикални аудиовизуални произведения от репертоара на ПРОФОН, както и подпомагат процеса в установяването на конкурентна бизнес среда.

Тарифата е улеснена максимално за ползвателите, които могат бързо да се ориентират за начина на формиране на възнагражденията според категорията на обекта и местата на заведенията и броя на леглата за настаняване с категоризация от една до пет звезди. Очакванията на сектора са, че с постигнатите специални условия, но и с повишаване на контрола, ще се постигне по-добра събираемост на дължимите възнаграждения. Срещу предоставените отстъпки и други привилегии двете сдружения се съгласяват да положат всички възможни усилия съгласно предоставените им по Устав правомощия да гарантират и съдействат за изпълнението на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права от страна на своите членове, декларирали качеството си на такива пред ПРОФОН, чрез сключването на индивидуални договори за уреждане на правата за публично изпълнение.

ПРОФОН е дружество за колективно управление на сродни права в музиката и вече 20 години поддържаме ползотворно партньорство между изпълнителите и продуцентите с всички бизнес ползватели на техните звукозаписи. Екипът на ПРОФОН администрира правата на произведения от българския и световен репертоар. Това означава, че за да имате легален достъп до всички хитове, които клиентите на вашия клуб, кафене или хотел биха искали да чуят, трябва да имате сключен договор с ПРОФОН.

Сподели публикацията