Позиция: Министър Проданов не е подкрепял изключването на Русия от Световната организация по туризъм към ООН
Позиция: Министър Проданов не е подкрепял изключването на Русия от Световната организация по туризъм към ООН
Slide
Slide
Slide
Slide

София. Министерство на туризма излезе с официална позиция във връзка с разпространена в медиите информация, че министърът на туризма Христо Проданов подкрепи изключването на Руската федерация от Световната организация по туризъм към ООН на 27.04.2022 г. в гр. Мадрид, Испания на провелото се първо в историята извънредно заседание на Генералната асамблея (ГА) на СОТ. От МТ категорично заявяват, че министър Проданов не е подкрепял изключването на Русия от организацията. Ето какво гласи съобщението до медиите:

Взетото и гласувано от представител на Българското посолство в Кралство Испания решение не е съгласувано с Министерство на туризма. Също така министър Проданов с официално писмо, изпратено до министъра на външните работи на РБългария на 11.04.2022 г. предлага България да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ по отношение на изключването на Руската федерация от СОТ.

Шест области набелязаха конкретни мерки за развитието на туризма в Северна България

При вземането на решенията в повереното му министерство, министър Проданов винаги се е водил от националния интерес и е съблюдавал интересите на туристическия сектор, за който той е отговорен като ресорен министър. И в конкретния случай Министерство на туризма се съобрази с позициите на браншовите организации (Националния борд по туризъм и Българска хотелиерска и ресторантьорска организация) по темата, които бяха публично оповестени и в които те апелират на предстоящото гласуване по предложение за суспендиране на членството на Руската федерация в СОТ по точката от дневния ред, позицията на България да бъде „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

България е от страните, които са особено засегнати от близостта до военния конфликт и без съмнение усложнената геополитическа обстановка в региона генерира както икономически, така и имиджови щети за конкурентоспособността на българския туристически сектор, който все още е в процес на възстановяване от пандемията COVID-19. Тази позиция на страната ни щеше да събере най-малко негативи, както по отношение на двустранните и многостранните отношения в областта на туризма, така и по отношение на входящия туристопоток и туристическия сектор. Сектор, който и към този момент е на първа линия при подпомагането на хората, търсещи закрила от войната в Украйна и заслужава позицията му да бъде чута. И за който всеки турист или гост на страната ни е важен, независимо от неговата националност.

Сподели публикацията