Slide
Slide

София. Служебният министър д-р Илин Димитров проведе среща с Н. Пр. До Хоанг Лонг, извънреден и пълномощен посланик на Виетнам в България.

Двете страни се договориха да активизират работата по подписване през пролетта на 2023 г. на документ за сътрудничество в туризма между ресорните институции в сектора. Планът за сътрудничество в областта на туризма между Министерство на културата, спорта и туризма на Виетнам и Министерство на туризма на България е в процес на финализиране и ще бъде подписан след договаряне на текста между двете страни.

Министър Димитров изрази готовност да посети Виетнам, за да разговаря с ресорните власти в туризма относно кадровото обезпечение на сектора,  имайки предвид големия брой виетнамски граждани, които са живели, получили образованието си и работили в България.

Добри перспективи съществуват по отношение на задълбочаване на сътрудничеството в сферата на туризма, като разширяване на туристическия обмен между двете страни, провеждане на мероприятия, насочени към взаимно популяризиране на туристическия продукт и обмен на опит в областта на подготовката на професионални кадри за туристическата индустрия. Планира се и провеждането на уебинар на бизнеса от двете страни с цел обмяна на добри практики.

Сподели публикацията