МРРБ отпуска над 2 милионa лева на община Генерал Тошево за мерки за енергийна ефективност на обществени и частни сгради (обновена информация)
МРРБ отпуска над 2 милионa лева на община Генерал Тошево за мерки за енергийна ефективност на обществени и частни сгради (обновена информация)
Slide
Slide
Slide
Slide

Близо 200 млн. лв. достигат инвестициите по ОПРР за саниране на сгради в центрове на общини в периферни райони

Генерал Тошево. Нови близо 33 млн. лв. ще бъдат инвестирани от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в мерки за енергийна ефективност в 32 проекта на 19 български общини. Проектите са одобрени по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ по приоритетна ос 2 на европейската програма. В рамките на процедурата бяха подадени общо 52 проектни предложения, които бяха селектирани след оценка за административно съответствие и допустимост и на техническа и финансова оценка. Предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ с кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране. Одобрени са проекти на общините Троян, Златоград, Малко Търново, Крумовград, Белоградчик, Девин, Поморие, Разлог, Свиленград, Нови пазар, Ботевград, Севлиево, Малко Търново, Елхово, Генерал Тошево, Пещера, Карнобат, Попово и Берковица.

Общият размер на ПЪРВИЯ проект на община Генерал Тошево е 1 226 33.66 лева, а общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 1 199 910.55 лева.

ВТОРИЯТ ПРОЕКТ Е НА СТОЙНОСТ 1 197 809.93 ЛЕВА И Е НА 100% ОДОБРЕН. СУМАТА КОЯТО ДОБРУДЖАНСКАТА ОБЩИНА ЩЕ ПОЛУЧИ СА БЛИЗО 2,4 МИЛИОНА.

Одобрените проекти на всички общини – ТУК

Проектите включват дейности по подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилища, сгради от общинската и държавната администрация, общинската образователна, социална и културна инфраструктура.

Процедурата „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ е продължение на първата мярка за енергийна ефективност в периферни райони, по която са сключени 170 договора на обща стойност над 167 млн. лв.

Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 е предназначена да подпомогне изпълнението на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в малки градове – центрове на общини, които предоставят услуги на заобикалящите ги периферни райони. Целта е подобряване на енергийната ефективност на сградите в целевите територии, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове. Крайната цел е да се подобрят показателите на сградния фонд в малките градове и съответно да се повиши качество на въздуха и условията за живот в тях.

Решенията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в са публикувани в сайта на МРРБ.

Сподели публикацията