Slide
Slide
Slide
Slide

София. През януари 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция – 84.1 хил., Турция – 75.5 хил. и Сърбия – 35.2 хил., сочат данни на НСИ.  Пътуванията на българи в чужбина са се увеличили с 3.8% през януари 2019 спрямо същия месец на предходната година. Ръст има на визитите в Румъния – с 13.8%, Турция – с 12.0%, Австрия – със 7.5%, Германия – с 6.8%, Испания – с 5.8% и др. С 20,3 на сто по-малко са пътуванията до Швеция. Посещенията на чужденци в България са 554.3 хил. или с 1.9 % повече в сравнение с януари 2018 година.От общия брой чужденци, посетили България през януари 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 48.0%, или с 4.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство – с 50.3%, Полша – с 32.1% и Румъния – с 24.2%. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия – със 17.9%, Италия – с 15.4%, Гърция – с 5.5%, и други.Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ намаляват с 1.3%, като най-голямо е намалението на посещенията на граждани от Турция – с 5.2%.Най-много посещения в България през януари 2019 г. са реализирали гражданите от: Гърция – 103.7 хил., Турция – 98.4 хил., Република Северна Македония – 67.3 хил.

Сподели публикацията