Варна. Нови проектни предложения за европейско финансиране, на обща стойност 14 млн. лв., подава Община Варна. Те по оперативна програми „Региони в растеж“ и Програма за морско дело и рибарство. Проектите са свързани със саниране на сгради, модернизация на две читалища, обновяване на Аладжа манастир. Първият проект  – „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, е с индикативната стойност до 1,6 млн. лв. и предвижда изпълнение на строително-монтажни работи на 8 коперации. Вече са сключени са споразумения със сдруженията на етажните собствености, изготвени са технически паспорти и доклади за обследвания за енергийна ефективност.

Вторият проект предвижда модернизация на  НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“ в район „Владислав Варненчик“. Той е на стойност до 556 000 лв и предвижда ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на читалището. С европейско финансиране ще бъде съхранен и един уникален обект от историческото минало на Варна – невероятният скален Аладжа манастир. Проектът предвижда консервация, реставрация и социализация на обекта, включително ремонт на посетителските центрове, озеленяване, създаване на достъпна среда, нови техники за представяне на пространството, нова експозиция.

Подадени са проекти и по Програмата за морско дело и рибарство, които предвиждат създаване и отпечатване на книга за развитието на рибарския сектор, за историята на първото рибарско училище, първите рибарски сдружения, факти за рибарството в древния Одесос, за фабриката за рибни консерви „Черно море“ – 1921 г., за създаването на рибарския съюз във Варна – 1929 г., за научно изследователски и подводни дейности за откриване на антични кораби в Черно море и др. Проектно предложение: „Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски – Галата 1927″ включва ремонт на читалището, с цел създаване на морски образователен център за деца и ученици. За целта сградата ще бъде изцяло ремонтирана, включително концертната залата, санитарни възли, изграждането на достъпна среда.