Подготовката на инфраструктурата за летен туристически сезон 2022 в най-големия курортен комплекс у нас вече е започнала

София. Изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД Златко Димитров бе изслушан в постоянната Комисия по туризъм към 47-мото Народно събрание. Пред народните представители, той представи доклад за проблеми, трудности и предизвикателства преди началото на летен сезон 2022 г., както и стратегия и визия за бъдещото развитие на курорта.

В изложението си, изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД запозна народните представители с финансовото състояние на дружеството, планираните инвестиции за този летен туристически сезон, както и предложи конкретни законодателни инициативи. Според предложението на ръководството на дружеството е възможно да се приеме специален закон, с който да се определят специфичните правила и нормативи за устройството и благоустрояването на територията на Слънчев бряг. И на второ място, чрез законодателни изменения и допълнения в Закона за туризма, могат да бъдат приети норми, уреждащи благоустрояването и поддържането в националните курорти на инфраструктурата, принадлежаща на частно-правни субекти, каквото е търговското дружество „Слънчев бряг“ АД.

Слънчев бряг“ АД не е обикновен оператор на улици и алеи, както често се опитва да бъде представено в общественото пространство, а предприятие, прилагащо държавни политики. Държавна собственост върху акциите на дружеството „Слънчев бряг“ АД, гарантира това високо ниво на регулацията върху дейността на предприятието и ръководните му органи. Нещо повече! Именно „Слънчев бряг“ АД в последните години и политиката на ръководене на дружеството гарантира законността и до голяма степен справедливостта при експлоатацията на инфраструктурата от страна на бизнес операторите в комплекса“, заяви пред депутатите Златко Димитров.

България и Сърбия се обединиха да работят под мотото “Балканите – сигурна дестинация за туризъм”

Средногодишно „Слънчев бряг“ АД инвестира около 1 500 000 лв. за поддръжката на инфраструктурата в комплекса. За летен туристически сезон 2022 планираните разходи от страна на дружеството за инвестиции и поддръжка на инфраструктурата са в размер на 1 737 700 лв. „В тази прогнозна сума влизат поддръжката и обновяването на улици, алеи, тротоари, поддръжка на алейно осветление, озеленяване и паркоподдържане, санитарна дезинфекционна дейност, както и разходи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, ред и сигурност“, уточни Златко Димитров.

По време на изслушването бяха направени предложения от страна на народни представители за нов пропускателен режим в Слънчев бряг, поставяне на бариери и събиране на такси от хотелиерите за достъп до обектите им с цел събиране на приходи за „Слънчев бряг“ АД. Златко Димитров обясни, че това е прилаган вече метод, който среща огромна съпротива от страна на хотелиерите и ресторантьорите, които не желаят да плащат такси на държавата за достъп до собствените им туристически обекти.

Към момента в Зона Изток в най-големия курортен комплекс у нас вече са започнали дейности по ремонт на стари и полагане на нови тротоарни настилки, около 3 000 кв. м. Тези ремонтни дейности, част от програмата на дружеството за подготовка на предстоящия летен туристически сезон, се извършват по крайбрежна алея, централна алея и редица спомагателни улици в комплекса.

Продължават и дейностите по полагане на локална попивна канализация, която обезпечава събирането на вода при валежи. Поставят се подземни резервоари, които осигуряват събирането на дъждовна вода. Припомняме, че Слънчев бряг няма изградена дъждовна канализация и за това се търсят локални решения на местата, където традиционно се получават проблеми при обилни превалявания.

Сподели публикацията

Хотел Радинас Уей Боровец Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA