B картинната сбирка на НЧ “Зора 1894“ Шабла, се състоя разяснителна среща по проект „BG-RO E-CoverNet – Създаване на информационна мрежа за улесняване сътрудничеството между публичните власти, НПО, бизнеса и гражданите в трансграничния регион България-Румъния, ROBG-168“.
Той се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 година. Началото е поставено на 20 април 2017 година и ще продължи до същата дата, 2019 година. Водещ партньор е Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе, от където бяха и лекторите на срещата.
Основната цел на проекта е насърчаване на дългосрочно сътрудничество между публичните власти чрез създаване на ефикасен и ефективен иновативен инструмент за по-добра координация между заинтересованите страни от публичния и частния сектор на трансгранично ниво, както и на подходящи средства за комуникация и насърчаване на електронното управление.
На срещата присъстваха представители на общинска админстрация Шабла, на Центъра за обществена подкрепа в града, читалищни дейци.
Ръководителят на Центъра Катя Горанова и екипа й – Илияна Драганова и Ивайло Христофоров представиха проучване за възможностите, за предоставяне на електронни услуги в пограничния регион на двете съседни държави. В резултат на това е написана Стратегия с включени в нея препоръки за фирми и граждани.
Госпожа Горанова, съобщи, че биха оказали помощ на млади хора с иновативни идеи, които искат да започнат собствен бизнес.
Трансграничната платформа може да бъде намерена на български, румънски и английски езици.