Slide
Slide

Албена. Промени в мениджмънта на „Албена“ АД са планирани на предстоящото Общо събрание. Това четем в писмените материали по дневния ред за насроченото за 22 юни редовно общо събрание на акционерите на туристическото дружество. Ще бъде направено предложение президентът на КНСБ Пламен Димитров да влезе в Съвета на директорите на дружеството на мястото на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, представлявано от Даниела Петкова, която е председател на Управителния съвет на пенсионно-осигурителна компания „Доверие“. Петкова бе част от управлението на дружеството през последните три години.

Точка 7 в дневния ред гласи: „Приемане на решение за освобождаване като член на съвета на директорите „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и избор на нов независим член на съвета на директорите, определяне мандата, възнаграждението, и гаранцията на новоизбрания член на съвета на директорите; Предложение за решение: Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА като член на Съвета на директорите на дружеството „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, ЕИК 131211320 и на негово място ИЗБИРА като независим член на Съвета на директорите – Пламен Гочев Димитров. Определя мандата на новоизбрания член на съвета на директорите – до изтичане мандата на действащия съвет на директорите. Определя  възнаграждението и гаранция на новоизбрания член на съвета на директорите така, както е предварително обявеното в материалите на събранието“.

В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите – Радосвет Радев – председател, Иван Калинков – заместник-председател, Красимир Станев, Маргита Тодорова и Даниела Петкова – представител на „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, от отговорност за дейността им през изминалата година.

Самата покана гласи: Съветът на директорите на „АЛБЕНА“ АД, к.к. Албена на основание разпоредбите на чл. 223, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 115 от ЗППЦК и чл. 22, ал. 1, изр. първо от Устава на дружеството свиква РЕДОВНО заседание на Общо събрание на акционерите /РОСА/ на дружеството на 22.06.2019 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството – к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на КИЦ, зала КИЦ. При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 13 юли от 10 часа.

Сподели публикацията

Висококачествена Козметика за Здрава Кожа — Dr. Spiller Нов СПА хотел в Сапарева Баня | 103° Hotel & SPA